Kalane ploče, ploče od opeke i fina keramika

Ploče su otporne na lom, vrlo su kompaktne, male sposobnosti apsorpcije i postojane su na mraz. Keramika se na fasadama koristi kao gruba keramika ( keramičke kalane ploče,ploče od opeke i sl.) ili kao fina keramika ( glazirane i ne glazirane kamene pločice) Materijal se proizvodi suho ili vučeno prešan.

Spadaju u klasu građevinskih materijala A1 i nisu zapaljivi.Poseban keramički materijal predstavlja terakota, materijal koji se dobije pečenjem gline i koji se koristi na fasadama kao vučeno prešana profilna ploča ili opeka.

Profilne ploče proizvode se sa i bez šupljih užljebina u formatima od 200-600 mm visine i 400-1400 mm dužine već prem zahtjevima.

Terakot-profili koji se nevidljivo postavljaju na donjim konstrukcijama od aluminija ili drveta proizvode se u različitim kvalitetama površine kao npr. glazirane, brušene,rebraste ili patinirane.

Oblik/primjena Keramičke obloge na fasadama izvode se u pravilu na zavješenim,straga ventiliranim konstrukcijama. Jednoslojne konstrukcije s površinama od keramičkih obloga regulirane su prema DIN 18515.

]]>