Kaljeno sigurnosno staklo

Izraženim tlačnim naprezanjem površine utjecaj defekta površine koji umanjuje čvrstoću stakla, postaje aktivan tek kada se opterećenjem ili silom proizvede vlačno naprezanje na površini.

Pri tome značajno raste i postojanost na temperaturne oscilacije zbog prednapinjanja (ca. 200 K).

Kao bazni materijal za ESG služi uglavnom float-staklo, ali se i lijevano staklo može prenapinjati. Nakon prednapinjanja se staklo može obrađivati samo uvjetno, uglavnom zbog energije pohranjene u stanju vlastitog naprezanja.

Zato se obrada rubova, bušenje ili rezanje moraju izvesti prije procesa prednapinjanja. Kod planiranja također treba voditi računa da zbog termičke obrade mogu nastati tolerancije u mjerama u području bušenja kao i lagana zakrivljenja. ESG staklena ploča puca kod loma u vrlo sitne komadiće stakla u obliku kockica zbog velike energije pohranjene u stanju vlastitog naprezanja.

Tako je smanjena opasnost od ozljeđivanja. Specijalna struktura loma je karakteristična za ESG-staklo. Komadići stakla tupih rubova povezani su između sebe u veće komade.

Maksimalno dopuštene veličine izlomljenih komadića stakla navedene u DIN 1249-12, tabela 5, ne odgovaraju više postojećem tehničkom stanju, jer je ESG danas značajno više homogeno prednapet i veličina izlomljenih komadića stakla je manja od 1 cm2.

Najmanja čvrstoća na savijanje ESG-stakla zadana je u DIN 1249-10 s vrijednošću od 120 N/mm2.

Uobičajeno kupovno ESG – staklo danas pokazuje vrijednosti tlačnog naprezanja površine između 100 N/mm2 i 150 N/mm2, tako da se postiže čvrstoća preko 200 N/mm2.

Djelomično prednapeto staklo (TVG)

Djelomično prednapeto staklo proizvodi se u istom procesu kao i ESG-staklo, jedino se sporije hladi i razlikuje se po manjoj mjeri prednapinjanja. Zato TVG ima manju čvrstoću na savijanje od ESG-a. Slika loma slična je kao kod float stakla,a postojanost na temperaturne oscilacije se kreće oko ca.100 οC.

Trenutačno je iz procesno-tehničkih razloga moguća proizvodnja TVG stakla do debljine od 12 mm. Najmanja čvrstoća TVG stakla na savijanje iznosi 70 N/mm2. Slika loma TVG-stakla posredovana je na pločama dimenzija 360mmx1100mm. Pri tome je dopuštena ukupna površina malih izlomljenih komadića ograničena.

TVG se uobičajeno koristi kao VSG sastavljen od 2x TVG, kako bi se kod loma ploča postiglo ponašanje preostalog naprezanja ozubljivanjem. Veći komadi izlomljenog stakla se mogu ozubljivati višeslojnom folijom.

Iskustvo govori da se bi se srednja vrijednost tlačnog naprezanja površine TVG stakla debljine od 6mm-10 mm trebala kretati između 40 N/mm2 i 55 N/mm2, a kod stakla debljine 12 mm ispod 50 N/mm2; tako bi bili ispunjeni zahtjevi u pogledu slike loma.

]]>