Kanfanar ima najveći sustav za pročišćavanje otpadnih voda u Istri

KANFANAR – Najveći sustav za pročišćavanje otpadnih voda nove generacije u Istarskoj županiji, izgrađen u kanfanarskoj industrijskoj zoni, u probnom je radu pokazao svoje prednosti.

Dejan Rumora iz riječkog Almesa, tvrtke koja je osmislila i isporučila »srce« sustava – biopročistač te ga vodi u probnom radu, kaže da ovaj uređaj gotovo stopostotno uklanja bakterije iz otpadnih voda, koje se nakon prolaženja preko kaskada i dodatnog obogaćivanja kisikom ispuštaju u akumulacijsko jezero kapaciteta 25 tisuća prostornih metara. Tu se prikupljaju i pročišćene oborinske vode tvorničkog kompleksa Adris grupe pa će se koristiti kao tehnološka voda i za zalijevanje parka uređenog oko tvornica. Biopročistač se inače sastoji od sustava ultrafiltrirajućih membrana i biološkog reaktora. Membrane zaustavljaju sve čestice veće od 0,1 mikrona, koje se potom razgrađuju u biološkom reaktoru – aktivnom mulju. Od puštanja u pogon biopročistača, krajem prošlog ljeta, mulj se nije »istrošio« pa ga još ne treba zamijeniti. Inače, prilikom zamjene »obogaćeni« mulj se pakira i može se koristiti za prihranjivanje travnjaka, a ovisno o sastavu otpadnih voda i u poljoprivredi. U izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda dosad je uloženo više od 20 milijuna kuna. Adris grupa je financirala izgradnju jezera, dok je biopročistač građen modelom javno-privatnog partnerstva. Biopročistač je naime gradila Općina Kanfanar, koristeći sredstva prikupljena posebnim sporazumom s Adris grupom. U njega je dosad uloženo 7,3 milijuna kuna, a na taj su sustav priključene nove tvornice Adris grupe. S dodatnih 1,2 milijuna kuna moći će se nakon dovršenja priključiti i kanalizacija Kanfanara i okolnih naselja, čiji je kolektor također izgrađen javnom-privatnim partnerstvom. Općina Kanfanar će nakon probnog rada putem svoje tvrtke Limska draga preuzeti upravljanje cijelim sustavom. Kako je ovo, barem u Istri, prvi slučaj gradnje kanalizacije i sustava pročišćavanja voda javno-privatnim partnerstvom, Općina uz pregovore s Adris grupom za model upravljanja traži i savjete Hrvatskih voda. Biopročistač je izgrađen na takav način da postoji mogućnost proširenja i priključenja novih korisnika. Kanfanarska industrijska zona je naime najopremljenija među novima u Istri. Za njene je potrebe izgrađen novi vodovod s vodospremom, trafostanica s dalekovodom u Svetvinčentu i dovedene su telekomunikacijske linije. Zona je dobila i cestu, koja će se nadopunjavati prema jugozapadu, kuda će se širiti. Nova cesta i javna rasvjeta gradit će se također modelom javno-privatnog partnerstva. A. POKRAJAC Izvor: www.glasistre.hr

]]>