Katastarska dokumentacija

Katastarska dokumentacija se može dobiti u katastarskom i geodetskom uredu. Sastoji se od izvoda iz zemljišnih knjiga te katastarske karte. Sadrži točan opis položaja, veličine, vrste namjene zemljišta, ali ne i unos tereta na zemljište.

]]>