Katedrala u novom svjetlu

OSIJEK – Župna crkva svetih Petra i Pavla zablistat će u novom svjetlu, a u sklopu proslave obilježavanja Dana grada Osijeka.

Nakon tehničkih priprema, odnosno postavljanja novih rasvjetnih reflektora na fasade katedrale, svake su večeri bile svjetlosne probe, odnosno precizno namještanje 97 rasvjetnih tijela. Zdravko Banjan, direktor tvrtke Parangal, koja je i postavila novu rasvjetu, kaže kako se stara rasvjeta, koja je bila u funkciji desetak godina, gasi, a crkvu će osvjetljavati samo nova, koja je dio ukupnog projekta osvjetljenja katedrale, započetog još pri uređenju platoa na Trgu Ivana Pavla II., kada su u kamene ploče instalirana rasvjetna tijela. Nova rasvjeta najreprezentativnijeg objekta u središtu grada dopunjuje se rasvjetnim tijelima na stupovima, koji, prema zamisli idejnog autora uređenja središta grada, arhitekta Olivera Grigića, okružuju katedralu simbolizirajući svijeće.

Katedrala će biti osvijetljena na novi način, onako kako se to sada radi u svijetu. Riječ je o dekorativnoj rasvjeti za koju je projekt izradila osječka tvrtka Nova-lux. Primjenjujući kompjutorsku animaciju, katedrala je trodimenzionalno vizualizirana kako bi se dobila realna simulacija svjetlosno-tehničkih karakteristika dekorativne rasvjete. O cijelom će projektu biti napravljen filmski zapis – kaže Zlatko Galić, direktor Nova-luxa, pojasnivši da je rasvjeta višerazinska – od podnožja do vrha crkve. Za razliku od stare, plošne rasvjete, nova rasvjetna tijela ističu volumen i detalje katedrale, a dvostruko je ekonomičnija od reflektora koji su najveći gradski sakralni objekt obasjavali proteklih godina. Naime, stara je rasvjeta trošila 12,7 kilovata na sat, a nova će trošiti upola manje, oko šest. Novopostavljena rasvjetna tijela pojedinačno troše od 35 do najviše 150 vati – kaže Galić. Dekorativna rasvjeta u skladu je i s trendom smanjenja svjetlosnog onečišćenja jer ne ometa biološke cikluse noćnih životinja, pa i ljudi, a ne ometa ni astronome u promatranju neba. U ovu drugu etapu projekta rješenja osvjetljavanja župne crkve sv. Petra i Pavla utrošeno je oko 300.000 kuna. Autor: D.PEJIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>