Katovi

Katovi predstavljaju stropom ograničenu glavnu površinu jednog građevinskog objekta.

S građevinsko-pravnog aspekta se katom naziva područje objekta, čija gornja ivica u sredini prelazi površinu zemljišta(terena) za preko 1,40 metara iima najmanju visinu od 2,30 metara. Takozvanim polukatovima i međukatovima se u kućimože dobiti na stambenoj površini, pri čemu na pola visine jedne prostorije upravo započinje druga. Stampene površine pomjerene na taj način povezane su sa otvorenim prostorima, jer stepenice u kući vode od pulkata do polukata.

Broj katnih površina

označava ukupnu površinu stanova na svim katovima, koja ne smije prelaziti ukupan procentualni udio površšine građevinskog zemljišta.

Zbroj katnih površina

 predstavlja odnos zbroja svih katnih površina prema izračunatoj površini zemljišta. Zbroj svih katnih površina se sastoji od sljedećih komponenti: glavne korisne površine, sporedne korisne površine, prometne površine , konstrukcijske površine , funkcionalne površine .

Visine kata

Nazivamo okomiti razmak između gornje ivice poda jednog kata i gornje ivice poda kata koji se nalazi iznad. Ta dimenzija sadrži ukupnu debljinu katnog stropa plus stropna žbuka i podna konstrukcija plus svijetla visina prostorije.

Stropovi od armiranog staklenog betona

Gotovi elementi od armiranog betona s integriranim staklenim betonom za pokrivanje i osvjetljavanje podruma, svjetlosnih okna i sl.

Stropovi od drvenih greda

Katne stropne konstrukcije od punog drveta ili predproizvedenih nosača od ljepljenog drveta na lamelni način gradnje i po principu šupljih tijela. Međuprostor između greda ( ekonomičan osni razmak 70 cm do 85 cm) izvodi se za toplinsku i zvučnu izolaciju s umecima(lagani beton, lagane betonske ploče, drveni profili i sl.) Neophodne su dodatne mjetre za poboljšanje izolacije buke od koraka.

Stropne ploče od poroznog betona

Armirani, nosivi, velikoplošni montažni elementi od poroznog betona za katne i krovne stropove, različiotih debljina i raspona, različite nosivosti, pogodne i za izvođenje nagnutih masivnih krovova.

Stropovi od opekeKatne stropne konstrukcije kao:

– ovješeni stropovi od opeke od predproizvedenih roštiljnih nosača na koje se ovjese stropne opeke

Nanošenjem izlivenog betona se stvara nosiva sprega– strop od gotovih elemenata opeke, kao montažni stropovi ( u nekim slučajevima s ožbukanim donjim slojem stropa), kao

Kompletni tvornički proizvedeni elementi. Zahtjevi u pogledu katnih stropova

Stropovi katova moraju osim statičkih ispunjavati i još neke specifične zahtjeve. Mjere zvučne zaštite na gornjoj i donjoj strani stropova imaju zadatak,spriječitiili reducirati prenošenje zvuka na dole odnosno gore montirane prostorije kao i opterećenje zvukom unutar prostorija, npr. odijek. Stropovi etaža moraju imati dobru izolaciju buke od koraka i zračne buke.Stropovi katova se iz razloga zvučne izolacije montiraju od teških materijala i/ili višekrilno, s plivajućim estrihom, sa suhom podlogom poda ili plivajuće postavljenim drvenim podovima. Ukoliko se odričete plivajući postavljenih stropnih slojeva, onda izolaciju buke od koraka preuzimaju podne obloge.Neophodna nosivost stropova etaža proizilazi iz prometnog opeterećenja. Vodite računa o tome da primjerica jedna opločana (kaljiva) peć ima i do 4.500 kg!

Izmjene uporabe prostorija kao i neki drugi rekonstrukcijski radovi npr. montiranje pregradnih zidova u prostoru etaža stropova mogu dovesti do naknadnog povećanja korisnog opterećenja. U takvim slučajevima nosivost stropova svakako mora ispitati statičar!

Zahtjevi u pogledu protupožarne zaštite ispunjavaju se montažom etažnih stropova od materijala postojanih na vatru odnosno stropnih obloga i podstropova koji odgovaraju traženim klasama protupožarne zaštite.U prostorijama ugroženim vlagom se montiraju podne obloge sa zaštitnim slojem . Isto tako se u prostorima s povećanom koncentracijom vlage ugrađuje blokada pare ispod donjeg stropa, kako bi se spriječilo stvaranje kondenzata unutar konstrukcije. Montaža poda i odabir podnih obloga vrši se već prema namjeni prostorije, opterećenju te opterećenju stropova, koje proizilazi iz toga. Posebno kad sanacije starih objekata treba voditi računa o tome da teške podne obloge smanjuju korisno opterećenje.

Katni stropovi

Masivni stropovi se montiraju ili iz mjesnog betona ili od djelomično ili kompletno montažnih stropova. Stropovi od mjesnog betona su traženi i mogu se prilagoditi svim oblicima tlocrta. Montažni stropovi već prema sistemu zahtjevaju veoma malo ili gotovo nikako tesarske radove, reduciraju pojavu građevinske vlage te ubrazavaju tijek gradnje.Uobičajene konstrukcije u stanogradnji su pune ploče od armiranog betona, šuplje ploče od armiranog betona, stropne ploče od prednapregnutog betona, stropne ploče od poroznog betona,stropne ploče od laganog betona, čelično-betonski stropovi u kombinaciji sa staklom, stropovi od opeke.Alternativno se se koriste i stropovi od drvenih greda. Svodni stropovi igraju važnu ulogu kod održavanja spomeničke baštine.

Izolacija stropova katova

Termoizolacijske mjere su neophodne kod etažnih stropova, koji se nalaze iznad negrijanih podrumskih prostorija, otvorenih prolaza, ispod terasa i balkona ka i ispod neizgrađenih krovnih prostora. Dimenzioniranje izolacijskog sloja vrši se prema zahtjevima pravilnika o uštedi energije (EnEV). Kako bi se spriječilo dojam hladnoće određenog prostora, površinska temperatura poda ne bi smjela biti niža od 17°C.Izolacijski sloj se montira već prema stropnoj konstrukciji na gornju ili na donju stranu stropa etaže ili u šuplje prostore stropa. I plivajući estrih djeluje kao toplinska izolacija , primarno zapravo služi kao izolacija buke od koraka.Uobičajeni izolacijski materijali za izolaciju stropova etaža su: stari papir, celulozna vlakna, pamučni izolacijski materijal, ilovača, izolacija od kudelje,čvrsta spužva, izolacija od mineralnih vlakana, perliti, polisterska vlaknena izolacija, pjenušavo staklo

Estih i podloga poda

Estrih se nanosi na grubi strop. Može se koristiti ili kao pod ili se na njega stavlja podloga za hodanje. Kod prostorija koje ispod nemaju podrum neophodno je brtvljenje od eventuanog prodora građevinske vlage ili vlage iz tla , kod stropova u vlažnim prostorijama je neophodna i blokada pare.Mokri estrih se izrađuje na gradilištu kao plivajući estrih,estrih na razdjelnim slojevima ili višeslojni estrih, a prema vezivnom sredstvu se označavaju kao: cementni estrih, ahidrit-estrih, gipsani esrtrih, magnezijev estrih, estrih od lijevanog asfalta. Tekući estrih je samonivelirajući i formira ravnu i glatku površinu.

Zagrijavani estrih se koristi kod podnog grijanja.

Suhi estrih se sastoji od predproizvedenih ploča, koji se mogu postavljati na već pohabane podne obloge. Toplinsko- odn. zvučno izolacijski materijali (npr.izolacijski odnosno izjednačavajući zasip) ili tvornički već predproizvedene izolacijske ploče poboljšavaju zaštitu buke od koraka kao i toplinsku zaštitu.

Izolacija donjeg stropa

Izolacija stropa kata s donje strane npr. ispod stropa podruma u cilju izbjegavanja sindroma hladnih nogu u prizemlju. Termoizolacijske ploče se postavljaju direktno na grubi strop, a po potrebi se mogu i ožbukati.