Kažela – bitka za milijun zlatnih kvadrata

MEDULIN – Prema našoj neslužbenoj informaciji, Hrvatski fond za privatizaciju je prije mjesec dana na Općinskom sudu u Puli zatražio upis prava vlasništva Hrvatskog fonda za privatizaciju nad cijelim autokampom Kažela u Medulinu, i to na temelju činjenice da to zemljište nije prošlo pretvorbu.

No, kako saznajemo, Općinski sud u Puli odbio je taj zahtjev HFP-a, nakon čega je HFP podnio žalbu Županijskom sudu. Ovu informaciju jučer nam je službeno potvrdio glasnogovornik HFP-a Vedran Kukavica, davši nam podrobnije informacije. No, prije toga treba podsjetiti da je u nedavnoj burnoj raspravi oko novog prostornog plana Općine Medulin djelomičnu informaciju o HFP-ovom zahtjevu za Kaželom iznio bivši medulinski načelnik Emil Jukopila, osporivši dio plana o gradnji na Kaželi gdje je planirano 5.500 kreveta u objektima s pet zvjezdica, upozorivši da to nije općinska zemlja.

Kažela u »Brijuni rivijeri«? No, Kažela plijeni pažnju javnosti i stoga što se na njenom zemljištu ili u njenom neposrednom susjedstvu lome mnogi interesi, a donedavno, pod bivšom općinskom vlašću, i veliki infrastrukturni planovi poput nove medulinske kanalizacije, odnosno crpne stanice. Naime, taj kamp, sadržajem pola nudistički – pola »odjeveni«, nalazi se na atraktivnoj priobalnoj poziciji između medulinskih hotela, odnosno u nastavku lokacije Pošesi (gdje je predviđena velika ekskluzivna gradnja) te, s druge strane, Marlere gdje Dražen Ladić i strani investitori već dugo pokušavaju podići elitno golf igralište. Uza sve, odnedavno se nagađa da Kažela treba ući u kontroverzni projekt »Brijuni rivijera«, a prema tim spekulacijama to je navodno i pravi motiv ovog državnog posezanja za Kaželom. Da bi se lakše razumio aktualni spor HFP-a (odnosno države), te s druge strane Arenaturista, treba reći da Kažela ima status društvenog vlasništva s pravom korištenja Arenaturista. Ovo je poduzeće 1998. godine ustupilo kamp na deset godina u najam talijanskom investitoru Giuseppeu Biasuzziju, inače koncesionaru kampa Bi Village u Valbandonu. Vedran Kukavica, glasnogovornik HFP-a, potvrdio je, dakle, jučer točnost informacije da je Općinski sud u Puli odbio zahtjev HFP-a za vlasničkim uknjiženjem Kažele u njihovu korist.

Međutim, razlozi tog odbijanja su formalno-pravne, a ne suštinske naravi. Mi smo se žalili Županijskom sudu i vjerujemo da će, s obzirom na sudsku praksu, ta nekretnina u konačnici biti upisana u vlasništvo HFP-a. Temelj našeg zahtjeva je članak 47. Zakona o pretvorbi. Riječ je o imovini koja nije ušla u društva koja su pretvarana, a ovdje je konkretno riječ o Arenaturistu, veli glasnogovornik HFP-a. – Motiv zbog kojeg smo pokrenuli uknjižbu nad ovom nekretninom je zaštita imovine Republike Hrvatske, jer je po zakonu o turističkom zemljištu koji je upravo u proceduri donošenja, to imovina RH. A zapravo se izravni motiv pokretanja našeg zahtjeva nalazi u činjenici da je Arenaturist sklopio ugovor o zakupu tog kampa, iako ta nekretnina nije njihovo vlasništvo. Mi smo u postupku priložili i taj ugovor o zakupu s Talijanom, veli glasnogovornik HFP-a. On ističe da je njihov zahtjev za Kaželom rađen u koordinaciji s Ministarstvom pravosuđa i Državnim odvjetništvom. – Imamo i njihovo pozitivno mišljenje za taj naš zahtjev. Riječ je o milijun četvornih metara za koje vjerujemo da će se prenijeti na HFP. Vjerujemo da će Županijski sud, s obzirom na narav predmeta, uvažiti slučaj i uknjižiti zemljište na HFP, kaže Vedran Kukavica iz HFP-a. Više o ovoj temi na www.glasistre.hr

]]>