Keramika, utezi i kameno oruđe

VIROVITICA – Završeni su arheološki radovi na trasi buduće virovitičke obilaznice, na lokalitetu “Đurađ istok”. Lokalitet do sada nije bio registriran, a odnosi se na kasno brončano i rano željezno doba.

“Iako nam detaljnim istraživanjem predstoji utvrditi točno razdoblje, već sada možemo kazati da je riječ o prilično raznolikom vremenskom razdoblju iz srednjeg vijeka i prapovijesti. “Pronašli smo jamske ukope koji su služili kao stambeni objekti i kao otpadne jame te rupe od kolaca. Što se materijala tiče, pronašli smo uglavnom keramiku, uteg i nešto kamenog oruđa”, izjavio nam je nakon završetka radova voditelj arheoloških istraživanja na tom lokalitetu Tomislav Hršek, diplomirani arheolog iz Zagreba. Prikupljeni podaci koristit će stručnjacima za stvaranje arheološke slike virovitičkog kraja. “Možda dođemo do podataka o nekim kulturama i razdobljima za koje još nema podataka na ovom području. No, to ćemo saznati kada se nalasci operu, konzerviraju i stručno obrade”, kaže Hršek. Na trasi buduće virovitičke obilaznice do sada su završeni radovi na četiri lokacije, a pronađene su još dvije nove. Organizator cjelokupnih arheoloških istraživanja na virovitičkoj obilaznici je Zoran Wiewegh, glavni arheolog konzervator u Ministarstvu kulture, koji koordinira poslovima. Autor: G.GAZDEK Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>