Osnivanje održivih klastera u Hrvatskoj

Osnivanje održivih klastera u Hrvatskoj”, ceremonija svečanog zatvaranja projekta financiranog od strane EU IPA IIIc održat će se u
petak, 14. lipnja 2013. u 11:00 sati u Hotelu Westin, dvorana Panorama, XVII. kat, Isidora Kršnjavoga 1, Zagreb

Svrha projekta “Podrška razvoja klastera” bila je povećati i poboljšati podršku razvoju klastera dodajući značajnu vrijednost proizvodnji i izvoznom potencijalu malog i srednjeg poduzetništva, kako na nacionalnoj tako i međunarodnoj razini. Strategija Projekta temeljena je na opsežnom programu mapiranja klastera, obuci o osnivanju, razvoju i rastu klastera, klaster klinikama i individualnom savjetovanju klastera, sastancima i preporukama, promoviranju suradnje među klasterima, te međunarodnim studijskim putovanjima.

Kroz aktivnosti i istraživanja provedenih tijekom Projekta, uspješno je razvijena metodologija koja potiče bolju suradnju između pripadnika tzv. triple helix zajednice  –  poslovne i akademske javnosti, te javnih institucija. Rezultat je iuspješno osnivanje tri pilot klastera konkurentnosti prehrambenog, drvnog i automobilskog sektora. Klasteri konkurentnosti dizajnirani su na način da povezuju i pospješuju rezultate klastera, te jačaju gospodarsku učinkovitost kako manjih postojećih klastera tako i velikih tvrtki, akademskih institucija, te  vlasti na nacionalnoj,  regionalnoj i lokalnoj razini.

Svečanu konferenciju “Osnivanje održivih klastera u Hrvatskoj” otvorit će gospodin Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta, nakon čega će članovi projektnog tima predstaviti rezultate i zaključke Projekta koji ima za cilj povećanje dodane vrijednosti, poticanje inovacija i gospodarskog rasta te  jačanje izvoznog potencijala članova klastera. Bivši predsjednik Baskije, gospodin Juan Jose Ibarretxe, u svojem će izlaganju predstaviti utjecaj razvoja klastera na uspješan gospodarski oporavak Baskije.

Razvoj klastera prepoznat je kao ključni ekonomski alat za održavanje i povećanje mogućnosti zapošljavanja koje je od iznimne važnosti u ovim izazovnim gospodarskim vremenima. Klasterska politika i Strategija Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2020., navodi kako su strateški plan i proces implementacije potreban za izgradnju i maksimiziranje koristi klastera, glavni pokretači  nacionalnih inovacija i rasta u Hrvatskoj. Klasteri su platforme za rast od vitalnog značaja, što dokazuju i međunarodna iskustva.

„Klasteri su snažni pokretači ekonomskog razvoja i pokretači inovacija u Europskoj uniji. Oni pružaju plodno poslovno okruženje za tvrtke, posebno malim i srednjim poduzećima, omogućuju im da surađuju sa znanstvenim institucijama, dobavljačima, kupcima i konkurentima koji djeluju na istom zemljopisnom području.“  Izvor: ‘Towards world-class clusters in the EU – Implementing the broad-based strategy’, EC, 2008)

Projekt “Podrška razvoja klastera” počeo je u veljači 2011. i završava krajem lipnja 2013. godine. Projekt provodi Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo gospodarstva, te konzorcij Maxwell Stamp PLC iz Velike Britanije, Concord Consulting Group iz Francuske te tvrtka Selectio d.o.o. iz Hrvatske.

Više informacija možete naći na internetskim stranicama: www.razvoj-klastera.hr i www.klasteri-konkurentnosti.hr.

Za sve ostale informacije molimo kontaktirajte: Ms Draženka Haraminčić Fakleš:

Tel + 385 (0) 1 6106 155; Mob + 385 (0)98 1600 291