Kolektor

Kolektor – Naziva se još i sunčev ili solarni kolektor. Ovaj sastavni dio solarnog toplinskog uređaja se obično montira na krov, sa zadaćom prikupljanja sunčeve topline. Preko apsorbera solarni kolektor predaje toplinu u solrni sustav. Kolektori mogu biti konstruirani kao ravni kolektori ili vakuumski, cijevni kolektori. Već prema izvedbi je moguća montaža iznad krovišta ili tzv. montaža „u krovu“. Solarni kolektori služe za iskorištavanje sunčeve topline za pripremu tople vode i kao podrška grijanju. Površine instalirane za fotovoltaik-uređaje za proizvodnju struje iz sunčeve svjetlosti nazivaju se solarnim modulima. Osim toga pojam kolektora se koristi i u tehnici toplinskih crpki.

]]>