Kompresor

Kompresor – Konstrukcijski je dio, kompresione toplinske crpke, u kojem se para iz iz isparivača komprimira na većem tlaku. Time se para zagrijava i kondenzira na većoj temperaturi, te je iskoristiva u svrhe grijanja.

]]>