Kondenzacija

Kondenzacija – Postoje dvije vrste kondenzacije:

  • Izdvajanje vode iz zraka na hladnim okolnim površinama
  • Kondenzacija sredstvima za hlađenje u procesu proizvodnje hladnoće
    U oba slučaja se plinoviti materijal hladi sve dotle dok sasvim ili djelomično ne prijeđe u tekuće agregatno stanje.

     

]]>