Konstrukcija dimnjaka

Konstrukcija dimnjakaKamini i peći moraju imati propuh dimnjaka, postavljen bočno i iza kamina. Poprečni presjek mora biti usklađen s otvorom ložišta i u pravilu iznosi Ø 14 cm odnosno 14×14 cm do Ø 20 cm odnosno 20×20 cm.

Višekrilni dimnjaci se mogu izvoditi tako da odgovaraju zahtjevima uređjaja za grijanje kao npr. postojanost na visoke temperature postojanost na vlagu postojanost na kiseline i sl. Izolacijski sloj omogućuje dovoljan uzgon ispušnih plinova. Uporabom postojećih dimnjaka dimnjačar daje informacije o eventualnim mjerama sanacije.

U pogledu konstrukcije treba voditi računa o sljedećem:

  • – dimnjaci moraju biti stabilni te moraju imati u odnosu na druge građevinske elemente fuge širine 2-3 cm koje se popunjavaju nezapaljivim izolacijskim materijalima
  • – trebaju biti tako postavljeni tako da su otporni na naprezanja čišćenjem (dimnjačar)
  • – dimnjak u podnožju mora imati otvor za čišćenje mora ležati najmanje 20 cm dublje od priključka ložišta
  • – dimnjaci moraju biti nepropusni na dim ispušnih plinova to znači ispušni plinovi ne smiju izlaziti na bočnim stranama dimnjaka čak ni kod dimnjaka s nadtlačnim uzgonom
  • – dimnjaci moraju biti postojani na vlagu i kiseline pogodne su zato unutarnje cijevi od šamota keramike stakla i plemenitog čelika
  • – glava dimnjaka mora biti stabilna te odgovarajućim mjerama zaštićena od utjecaja atmosferilija npr. adekvatnim oblogama koje istovremeno zadržavaju kišnicu, ali su difuzijski propusne (difundirana vodena para tako struji iz dimnjaka vani i ne kondenzira se na hladnoj unutarnjoj strani obloge).

 

]]>