Konstrukcija fotonaponskog uređaja – Foto: ITS München GmbH

Većinom se ta istosmjerna struja pretvara u uobičajenu 230 V – naizmjeničnu struju.

Fotonaponski modul se opet sastoji od pojedinačnih solarnih ćelija (većinom 36 ili 72 ćelije od kristaličnog silicija). One se sastoje od različitih dotiranih poluvodičkih materijala, koji imaju svojstvo proizvodnje elektriciteta direktno iz sunčeve svjetlosti.

To svojstvo se bazira na fotonaponskom efektu. Zato se ta tehnika i naziva fotonaponskom tehnikom. Iz više pojedinačnih solarnih ćelija formira se solarni modul koji se opet s drugim solarnim modulom spaja u solarni generator.

Način funkcioniranja fotonaponskog uređaja (fotovoltaik PV-uređaj)

Kada na solarnu ćeliju dospije svjetlost nastaje električni napon između strane okrenute svjetlosti i strane koja nije okrenuta svjetlosti. Kada je zatvoren strujni krug protiče električna struja.

Ravni kolektori

Svi ravni kolektori koji se mogu naći na tržištu sastoje se od metalnog apsorbera smještenog u ravnom, pravokutnom kućištu. Ono je toplinski izolirano prema stražnjoj strani i prema uskim stranama, a na prednjoj strani okrenutoj prema suncu ima transparentnu pokrivnu ploču (specijalno staklo). Dva cijevna priključka za protok i odtok medija-nositelja topline- vode uglavnom bočno iz kolektora.

Jezgra ravnog kolektora je apsorber. On se sastoji od metalnog lima koji dobro provodi toplinu (npr. bakar ili aluminij), s tamnom, selektivnom zaštitom i bakrenim provodnički povezanim cijevima.

Kada solarno zračenje dospije na apsorber veći dio se apsorbira a dio se reflektira. Apsorpcijom nastaje toplina koja se preko bakrenih cijevi odvodi na lim. Kroz cijevi struji tekućina koja je nositelj topline, ona preuzima toplinu i prenosi je u spremište.

Kolektori s vakuumskim cijevima

Za smanjenje tehničkih gubitaka se u kolektor evakuiraju stakleni cilindri, s unutra postavljenim apsorpcijskim trakama na principu termos-boce. Na taj način setoplinski gubici smanjuju konvekcijom i provođenjem topline. Gubici zračenja se ne mogu reducirati proizvodnjom vakuuma, jer za transport zračenja nije potreban medij.

Održavaju se na niskoj razini kao kod ravnih kolektora selektivnim apsorpcijskim slojevima. Gubici topline iz vanjskog zraka su tako izrazito smanjeni. Čak i pri temperaturi apsorbera od 120°C pa i više , staklena cijev ostaje s vanjske strane hladna.

Kolektor s vakuumskim cijevima se sastoji od određenog broja međusobno žicama spojenih cijevi, koje su frontalno povezane razdjelnim odnosno sabirnim ormarom. Unutra se nalaze izolacijski povezani i povratni vodovi.

U podnožju su cijevi na jednoj šini učvršćene cijevnim držačem. Razlikuju se protočni i heat-pipe-kolektori s vakuumskim cijevima.

]]>