Konstrukcije od plastike

Konstrukcije od plastike se izrađuju za zimske vrtove, staklene fasade i krovove, sastoje se od termoizolacijskih profila, kakvi su uobičajeni kod montaže prozora, obično unutra postavljenim aluminijskim ili čeličnim profilom koji služi kao ukruta.

]]>