Koridor 5C na Ivandvor treba dovesti turiste

ĐAKOVO – Duge crvene vrpce, postavljene na potezu u neposrednoj blizini Ivandvora, jedne od dviju lokacija Državne ergele lipicanaca u Đakovu, znak su da će i tim područjem prolaziti trasa paneuropskog cestovnog pravca Budimpešta – Osijek – Sarajevo – Ploče.

Koridor 5C od Ivandvora će biti udaljen samo 600 metara, a zbog njegovog prolaska Ergela je morala otpustiti 20 hektara ratarskih površina na kojima je izmjenično, za svoje potrebe, sijala pšenicu, zob i suncokret. Na naknadu za te površine u Ergeli ne računaju jer riječ je o državnoj ustanovi, s državnom zemljom, pa je država za potrebe gradnje Koridora, drugim riječima, samo “zagrabila u svoje”. No, ta uzgojno-selekcijska ustanova Koridor 5C nikako ne percipira kroz otpust zemlje već kao suvremenu prometnu komunikaciju od čije blizine očekuje višestruku korist, u prvom redu veliki priljev turista i organiziranih turističkih skupina što do sada, kada je o 6,5 kilometara udaljenom Ivandvoru od grada riječ, nije bio slučaj. Istina, Ergela godišnje bilježi oko 10.000 posjetitelja no to se najvećim dijelom odnosi na posjete njenoj lokaciji na Pastuharni. – Kada ovim područjem za dvije-tri godine prođe Koridor taj trenutak želimo dočekati s potpuno spremnim i uređenim Ivandvorom na kojem se turistima neće samo nuditi razgledavanje našeg najvećeg bogatstva – lipicanaca, nego i drugi, prateći sadržaji, poput parkirališta, ugostiteljskog objekta, okrjepe i predaha, sanitarnih čvorova koji još uvijek na ovoj lokaciji nemamo, te dobre pristupne ceste.

Do Ivandvora se sada dolazi prašnjavim i za vrijeme kiša blatnim poljskim putem koji će biti ‘presječen’ Koridorom i on će biti zatvoren. Kako bismo imali nesmetanu izravnu cestovnu vezu Ivandvora s Pastuharnom u gradu, a što je vrlo bitno za transport konja, gradit će se nova pristupna cesta prema Ivandvoru na koju će se silaziti s obilaznice, kod Gaja, najavljuje Sabolski. Ističe kako blizina Koridora neće utjecati na uzgojno-selekcijski rad ergele, a analize su pokazale kako prometna buka neće dopirati do Ivandvora koji će tako sačuvati svoju autentičnost i tišinu. Da Ergela prolazak Koridora želi dočekati s uređenim Ivandvorom, potvrđuje i nedavna sanacija krovišta na stajama, ličenje njihovih prepoznatljivih pročelja, uređenje parkinga i nogostupa te najave o gradnji šetnice. Za te je radove u državnom proračunu ove godine osigurano 700.000 kuna, a Sabolski najavljuje kako će za te svrhe pozicija u državnom budžetu biti osigurana i iduće godine. Autor: S.ŽUPAN Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>