Korištenje Sunčeve energije u Hrvatskoj

Tradicionalno, Sučeva energija je vrlo dostupan izvor energije, i u Hrvatskoj se koristi dugi niz godina, poglavito u Istri i Dalmaciji, ali i u sjevernim krajevima zbog većih potreba za toplinskom energijom. Porastom ponude kolektorskih i fotonaponskih sustava, raste potražnja, no nekonkurentnost klasičnim izvorima, još uvijek je (pre)velika barijera.

Kolektorski sustavi

Ako se izuzme, da se Sunčeva energija koristi direktno za osvjetljavanje prostora, početak prave energetske eksploatacija Sunčeve energije, bio je u 80-tim godinama prošlog stoljeća, kada se, poglavito u turistički razvijenim sredinama, pojavio pravi bum Sunčanih toplinskih kolektora. No, što zbog lošeg održavanja i uništavanja, što zbog životnog vijeka, površina takvih sustava se smanjivala. Danas, s porastom standarda i interesa za Sunčanu energiju, postoji, prema procjenama, oko 15-20 000 m2 Sunčanih kolektora.

Fotonaponski sustavi

Što se tiče fotovoltaika (PV sustavi) najviše se koriste kao bazno napajanje izoliranih sustava (off-grid) ko što su, telekomunikacijski i radijski sistemi, svjetionici, cestovna signalizacija ili pak naplata parkirališta. Kao bazna energija za napajanje kućanstava, nisu našli širu primjenu osim u parcijalnom napajanju vikendica ili manjih kućica te u nekoliko pilot projekata, koji su vrijedni spomena. Prvi je svakako „Solarna kuća – Špansko“ g. Ljubomira Majdanžića, doajena korištenja Sunčeve energije u Hrvatskoj sa 7,14 kW instalirane električne vršne snage i sa 10 m2 Sunčanih kolektora, gdje se zimi pokriva i više od 50% poreba za električnom energijom, a ljeti gotovo cjwelokupna potrošnja. Vrijedno je istaknuti i 36,1 kW od tvrtke Stilin d.o.o. i 5,6 kW na obiteljskoj kući u Čakovcu.

Za razliku od termalnih kolektora, gdje dominira uvoz iz Njemačke i Turske, uz manji dio domaće proizvodnje, u Hrvatskoj postoje dvije PV tvornice; Solaris Novigrad i Solarne ćelije iz Splita.

U Hrvatskoj je prosječna vrijednost dnevne insolacije na horizontalnu plohu 3-4,5 kWh/m2, i osnovni problemi iskorištavanja su relativno mala gustoća energetskog toka, velike oscilacije intenziteta zračenja i veliki investicijski troškovi, i dok načelno, postoje tri osnovna principa iskorištavanja energije Sunca, a to su:

 • solarni kolektori – pripremanje tople vode i zagrijavanje prostorija
 • fotona ponske ćelije – direktna pretvorba Sunčeve energije u električnu energiju
 • fokusiranje Sunčeve energije – upotreba u velikim energetskim postrojenjima

  u nas je trenutno je daleko najzastupljenija proizvodnja tople vode.

  Potencijal Sunčeva zračenja u Hrvatskoj

  Da bi se odredio potencijal Sunčeva zračenja potrebno je mjeriti i njegove parametre, a to se u nas započelo poslije drugog svjetskog rata na opservatoriju Zagreb-Grič pomoću Robitzscheova aktinografa, a zatima na Sljemenu, Splitu, Križevcima itd. Od 1957. godine, proglašene Međunarodnom geofizičkom godinom, počinje redovita obrada izmjerenih podataka.

  Do 1983. godine radilo osam mjernih postaja, a od 1989. godine ukupno Sunčevo zračenje se ne mjeri ni na jednoj postaji iz mreže meteoroloških postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Takva situacija značajno ograničava točno određivanje energetskog potencijala Sunčevog zračenja u Republici Hrvatskoj. Trenutno je u Hrvatskoj objavljen atlas Sunčevog zračenja na području Hrvatske, znanstvenika Zdeslava Matića, koji je osnova za bilo kakvo projektiranje ili optimiziranje Sunčanih sustava.

  Buduće smjernice

  Da bi se povećalo korištenje Sunčanih sustava, bilo za proizvodnju toplinske energije ili elektrine energije (lokalno ili sa spojem na mrežu), prvo moraju biti ostvareni financijski mehanizmi poticanja, jer uz današnje cijene energenata i cijene kolektora a pogotovo fotovoltaika, ovi sustavi nisu konkurentni (klasičan povrat investicije za kolektore je 5-10 godina, a za fotovoltaike 10-20 godina). Prvi koraci su već učinjeni, i to za on-grid sustave, gdje se subvencionira proizvedeni kWh, no za lokalni rad se još uvijek očekuje pomoć ranih ekoloških fondova i/ili države.

  Istodobno, poticanje ovakvih izvora energije može biti ekonomski i energetski zamašnjak za naš turizam, kako za hotele i kampove, tako i za privatne turističke jedinice, jer količina Sunčeve energije, upravo prati i količinu potreba, tako da se kapaciteti mogu optimalno koristiti.

  Izvor: www.masmedia.hr

  ]]>