Kosi krov

Kosi krov – Kosi krovovi su krovovi s krovnim nagibom od najmanje 20°. Kosi krovovi su upravo zbog nagiba nepropusni za kišu, bez da krovna površina stvarno mora biti vodonepropusna. Kod konstrukcije kosih krovova se razliku topli i hladni krovovi. Takvi krovovi se obično pokrivaju krovnom opekom.

]]>