Koštan: Gubici veći zbog privatizacije i više cijene aluminija

ŠIBENIK – Predsjednik Uprave šibenskog TLM-a Ivan Koštan očekuje da će Vlada ubrzo donijeti odluku o privatizaciji TLM-a, a ako se jave kandidati koji su pokazali interes za kupnju TLM-a tijekom neobvezujućega međunarodnog natječaja, moguće je privatizaciju TLM-a završiti do konca godine.

Koštan zaključuje da će kupac biti spreman investirati u TLM ukupno oko 90 milijuna eura, od čega 50 milijuna eura u tehnološko unapređenje Valjaonice i Prešaonice te 40-ak milijuna eura za obrtna sredstva. Što se tiče objašnjenja zašto TLM ima veći gubitak od planiranog i prošle i ove godine, predsjednik Uprave TLM-a ističe tri razloga. Prvi je izostanak privatizacije Promala, Elemesa i Tofala što povlači i trošak plaća za oko 460 radnika koji su trebali biti riješeni u sklopu privatizacije tih cjelina, a 220 radnika je trebalo biti proglašeno tehnološkim viškom. Vlada je lani donijela odluku da će TLM-u dati 12 milijuna kuna za otpremnine 226 radnika. No taj je novac izostao, a do privatizacije nije došlo. Ipak najveći problem u bilanci TLM-a izazvao je nepredviđeni rast cijena aluminija na svjetskom tržištu. Tako je u posljednjih devet mjeseci cijena aluminija skočila za oko 60 posto. Prema Koštanu, aluminij je sve dotad imao stabilnu cijenu – 1400 eura po toni, no cijena je naglo počela rasti i dosegla je, primjerice, u svibnju ove godine rekordnih 2200 eura po toni. Sada se opet vraća u stabilne okvire, no tona po novome stoji 2000 eura. TLM je svoj trogodišnji poslovni plan prihoda i rashoda temeljio na cijeni od 1400 eura po toni. “Uprava TLM-a predložila je Nadzornom odboru rebalans poslovnog plana za 2006. koji je Vlada lani prihvatila u sklopu odluke o restrukturiranju i privatizaciji TLM-a”, kaže Koštan koji navodi da plasiraju čak 86 posto proizvodnje u izvoz na zapadna tržišta, no zbog različite strukture kupaca TLM nije uspio podići cijenu za oko 60 posto svojih proizvoda čime bi pratio rast ulaznih cijena aluminija. U 2005. TLM je imao 37 milijuna veći gubitak od planiranog. Stvarni gubitak bio je 129 milijuna kuna, a planirani 82 milijuna kuna. U prvih šest mjeseci ove godine procjenjuju da je nastalo 70 milijuna kuna novih gubitaka, no pouzdana brojka bit će uskoro poznata. Ipak, ukupni gubitak TLM-a u 2006. Koštan procjenjuje na 100 milijuna kuna te podsjeća da je TLM 2004. poslovao s 218 milijuna kuna gubitaka. Izvor. www.Poslovni.hr

]]>