Krčka voda konačno kvalitetna i bez klora

KRK– Puštanjem u probni rad nove crpne stanice s filterskim postrojenjem na glavnom otočnom vodocrpilištu Ponikve, iz kojeg se vodom opskrbljuje 55 posto krčkih potrošača, stvoreni su uvjeti značajnog poboljšanja kvalitete pitke vode, na čija je svojstva do sad bilo mnogo primjedbi.

Dugoročnim, čak 110 milijuna kuna »teškim« programom nazvanim »Koncepcija razvoja vodoopskrbe na otoku Krku«, uz pronalaženje dovoljnih količina vode te njeno dovođenje do područja koja još nemaju tekuću vodu, predviđana su i značajna ulaganja u podizanje kvalitete krčke vode. Kakvoća vode iz izvorišta pitke vode otoka Krka ovisi o više čimbenika među kojima je najznačajniji zapravo tip samog izvorišta. U kvalitativnom smislu najugroženije su tako površinske akumulacije poput Jezera i Ponikava te ona koja se »prihranjuju« iz površinskih akumulacija. Doznajemo kako je upravo voda iz vodocrpilišta Jezero iz kojeg se vodom opskrbljuje sjeverni dio otoka najlošije kvalitete, a tek je neznatno bolja situacija u Ponikvama, dok najkvalitetniju vodu osiguravaju duboki, bušeni bunari u Bašćanskoj kotlini. Nakon dvogodišnjih radova, dovršetkom i puštanjem u probni rad nove crpne stanice i filterskog postrojenja u Ponikvama zaokružena je značajna faza projekta razvoja vodoospkrbe otoka Krka. Kako direktor Komunalnog poduzeća »Ponikve« Frane Mrakovčić navodi, od ukupno 31 milijuna kuna utrošenih u ovu fazu medernizacije samih vodocrpilišnih kapaciteta, čak 27 milijuna investirano je upravo u to postrojenje koje bi većinu otočnih potrošača vode trebalo osloboditi dosadašnjih kvalitativnih negativnosti.

Kompletna rekonstrukcija vodocrpilišta

– U sklopu dvogodišnjih radova, na vodocrpilištu je izvršena kompletna rekonstrukcija podzemnog izvorišta Vela Fontana tijekom kojih su u potpunosti izmijenjene sve cijevi i pumpe. S obzirom na to da je to podzemno izvorište (smješteno 23 metra ispod razine zemlje) izgrađeno još 1967. godine, ovaj je zahvat bio više nego nužan u našim nastojanjima da građanima pružimo znatno kvalitetniju vodu. Ondje su postavljene tri pumpe, svaka kapaciteta od po 100 litara u sekundi od kojih će dvije biti u pogonu, dok je treća, pričuvna namijenjena »uskakanju« u bilo kojoj kriznoj situaciji što nam daje sigurnost i u najekstremnijim uvjetima rada kakvi nam se redovito događaju za trajanja turističke sezone, kada na Krku dnevno boravi i više od 100 tisuća ljudi. Novopostavljeno filtersko postrojenje svojim kapacitetom može pratiti tempo ispumpavanja vode, a čine ga 4 filtera od kojih je svaki propusnog kapaciteta od po 50 litara vode u sekundi, navodi Mrakovčić. S obzirom da je do sad u razdoblju najveće potrošnje tu crpljeno oko 130 litara u sekundi, novi kapaciteti podnosi 50-postotno povećanje eksploatacije vodocrpilišta što bi trebalo zadovoljiti potrebe otoka tijekom dužeg niza godina.

Nestaju i sitni nedostaci

Sam projekt pročišćavanja vode izradili su nakon dužeg ispitivanja domaći stručnjaci s Katedre za vode zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Filtere sačinjavaju dva sloja pijeska različite granulacije, sloj aktivnog ugljena te hidroantracita. Izlaskom iz filterskog postrojenja voda je napokon »oslobođena« svih svojih dosadašnjih manjkavosti poput mutnoće, organskih onečišćenja, mangana i željeza. Veće koncentracije posljednjih dvaju elemenata bilježene su tijekom ljetnih mjeseci kada temperatura vode u samom vodocrpilištu raste, pa će tako svi efekti rada novog filterskog postrojenja zapravo biti vidljivi tek tijekom ovog ljeta kada se »poklope« svi negativni čimbenici koji utječu na kakvoću krčke vode. Sve ove tvari dosad su u velikoj mjeri kvalitativno opterećivale vodu, pa je prije isporuke bilo nužno relativno intenzivno kloriranje. Novim kemijskim rasterećivanjem vode dosegli smo kakvoću koja zahtijeva i njeno znatno blaže dezinficiranje klorom, što će otočni potrošači vrlo skoro osjetiti na svojim špinama, navodi čelni čovjek »Ponikava«. Procjenjuje se da će u budućem razdoblju uporaba klordioksida smanjiti i do 70 posto! Voda je sada znatno kvalitetnija u kemijskom i vizualnom smislu. Mrakovčić navodi kako u »Ponikvama« očekuju da će u tom pogledu još neko kraće vrijeme biti eventualnih sitnijih poteškoća uzrokovanih određenim nečistoćama nataloženim u samim cijevima, posebice u mrežnim »slijepim crijevima«, ali uvjeren je – ne za dugo.

Domaće znanje i tehnologija

U »Ponikvama« navode i kako novo filtersko postrojenje zadovoljava sve parametre zadane domaćim pravilnicima o kakvoći vode koji su u mnogim elementima čak i stroži od onih koji su u primjeni u zemljama Europske unije. – Uz stručnu podršku znalaca s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, moram istaknuti kako su ugrađeni filteri proizvedeni u riječkom »Bimontu«, montažu su izveli djelatnici »Turboteha« iz Karlovca, dok su sve građevinske radove na crpnoj stanici, kao i na filterskom postrojenju, izveli djelatnici GP Krka, pa tako sa zadovoljstvom možemo reći kako je čitav ovaj zahvat u potpunosti rezultat isključivo domaćeg znanja i tehnologije, zaključio je Mrakovčić. Hoće li razlike u kvaliteti krčke vode uistinu biti tako drastične, pokazat će se već u idućim tjednima. Krčki komunalci uvjereni su da hoće. Sve to povezano s dodatnim naporima koji se čine na dovođenju riječke vode do sjevernog dijela otoka te stavljanja u funkciju novih bunara i konačnim dovršetkom vodoopskrbnih sustava Dobrinjštine i Šotoventa, kao i vodovodnog »pokrivanja« dijelova Općine Punat i Vrbnik trebalo bi otok Krk, kada je vodoopskrba u pitanju, uskoro izravno prebaciti iz 19. u 21. stoljeće. Mladen TRINAJSTIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

Drvene kuće – gradimo.hr

]]>