Krenula online prijava PDV-a, do kraja godine i prijava poreza

HRVATSKA – Lani su tvrtke i građani uplatili 42 milijarde kuna PDV-a, više od 630 tisuća prijava PDV-a obavlja se mjesečno, 60 tisuća tromjesečno, a 75 tisuća jedanaput godišnje

Jučer ujutro Fina je obavila prvu uplatu PDV-a Internetom u Hrvatskoj. Naime, s weba Porezne uprave skinuli su aplikaciju ePDV unutar koje se nalazi obrazac za prijavu tog poreza. Potom su ubacili Fininu pametnu karticu s elektroničkim potpisom u čitač, ispunili taj obrazac te ga poslali direktno Internetom u Poreznu upravu. Plaćanje PDV-a Internetom (ePDV), nova je usluga servisa Hitro.hr za poslovne korisnike, a do kraja ove godine, tvrde u Poreznoj upravi, i građani će tako moći predati poreznu prijavu.

Referent kao savjetnik “ePDV je najzahtjevnija usluga servisa Hitro.hr, a po svojoj se važnosti može usporediti s pokretanjem tog servisa. Do sada smo imali opsežnijih usluga od ove poput eGruntovnice. No kad smo pokretali servis Hitro.hr, onda smo morali mijenjati razmišljanje birokracije i pretvarati je u “hitrokraciju”, a sada smo morali stvoriti sve pretpostavke da se na moderan i siguran način ponudi mogućnost uplate PDV-a Internetom, poreza koji čini velik dio proračunskih prohoda”, izjavio je Ivo Sanader, predsjednik vlade RH. Lani su tvrtke i građani uplatiti 42 milijarde kuna PDV-a, od čega su, nakon povrata poreza, 32 milijarde uplaćene u državni proračun. Koliki je opseg tog posla, u Poreznoj upravi najbolje pokazuje podatak da je lani predano 782.500 obrazaca za prijavu PDV-a. Svi ti obrasci bili su u pisanom obliku, a uglavnom je riječ o obrascima koji se predaju svaki mjesec. Prema podacima Porezne uprave, više od 630.000 prijava PDV-a obavlja se mjesečno, 60.000 tromjesečno, a samo 75.000 jedanput godišnje. Kada bio se sve te prijave poredale jedna do druge, dobila bi se cesta duljine 222 kilometra, a kada bi ih se naslagalo na jednu hrpu, njezina bi visina bila usporediva s neboderom Zagrepčanka.

“Usluga ePDV tek je prva elektronička usluga Porezne uprave, predvodnik jednoga većeg projekta koji nazivamo ePorezna. Cilj nam je servisom Hitro.hr na Internetu omogućiti direktnu vezu poreznog obveznika s Poreznom upravom, kojom će porezni obveznik postati naš partner, a porezni referent pretvoriti u poreznog savjetnika”, kazao je Ivica Mladineo, ravnatelj Porezne uprave. Mladineo kaže da će do kraja godine sve usluge Porezne uprave biti dostupne na Internetu, a posebno se radi na internetizaciji usluga koje tvrtke rabe svakog mjeseca. Tako će prva sljedeća usluga za poslovne korisnike biti prijava i odjava zaposlenika, a zatim izvješće o primicima od nesamostalnog rada, izvješće o drugom dohotku, izvješće o isplaćenoj naknadi plaće i godišnje izvješće o plaći i mirovini. Porezna kartica Najveća je novina elektronička Porezna knjigovodstvena kartica ili ePKK. Riječ je o mogućnosti da građani direktno na Internetu dobiju uvid u svoju knjigovodstvenu poreznu karticu, odnosno da u svakom trenutku mogu provjeriti duguju li ili potražuju novac od Porezne uprave. “Ministarstvo financija neće se zaustaviti samo na internetizaciji servisa koji služe za prikupljanje proračunskih sredstava kao što je ePorezna. Mi radimo na još jednom, strateški važnom projektu – eRiznici. Želja nam je da povežemo sve korisnike proračuna i državne riznice kako bi u imali potpun uvid u trošenje proračunskih sredstava”, zaključio je Ivan Šuker, ministar financija. Izvor: www.poslovni.hr

]]>