Kriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

3.3.1.2. Kriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

Područje koje zauzimaju natjecateljska igrališta velike je površine (prosječno 90 ha) i isto je za svaki od opisanih tipova – klasično/standardno igralište, natjecateljsko igralište i međunarodno natjecateljsko igralište.

Opća obilježja natjecateljskih golfskih igrališta jesu:

 • zauzimaju veliku površinu terena (najmanje 55 ha, ovisno o obilježjima područja i oblikovanju),
 • prostorni kriteriji isti su kao za igrališta s 18 polja,
 • obvezatno sadrže prirodni teren i prateću gradnju,
 • smještena su na atraktivnom području krajolika,
 • teren za igru pruža dovoljno raznolikosti, što ovisi o krajoliku i oblikovanju,
 • projektant/dizajner igrališta obično je poznato ime,
 • moguća je izgradnja turističkog smještaja.Klasično ili standardno igralište

  Klasično/standardno igralište najzastupljeniji je tip igrališta s 18 polja. Njegovu gradnju najčešće potiču i financiraju istomišljenici, zaljubljenici u golf ili pasionirani igrači golfa. Planiranje i stupanj opremljenosti u zadanim prostornim okvirima i s prijeko potrebnim sadržajima ovisi o financijskoj moći ulagača. Najmanji standard udaraca jest 60. Najčešće se upravo uz klasično/standardno igralište planira turistički smještaj, kao bitan element financijske isplativosti.

  Klasično/standardno golfsko igralište najčešće se doradama nastoji promaknuti u kategoriju natjecateljskog igrališta pa je pri njegovom planiranju potrebno uzeti u obzir možebitne kasnije dodatne prostorne zahtjeve, kao što su parkiranje vozila, slobodna površina terena i sl. Igralište je primjereno održavanju klupskih i drugih manjih natjecanja.

  Prostorni pokazatelji klasičnog/standardnog golfskog igrališta jesu:

 • ukupna površina terena za igralište jest 55-120 ha,
 • sadrži 18 polja ukupne duljine približno 6.500 m,
 • površina terena za igru jest prosječno 21 ha 41,
 • potrebne građevine uz teren za igru jesu klupska kuća, servisne građevine, prometnice i ujezerene površine,
 • udio prirodnoga terena jest približno 50 ha, ovisno o obilježjima krajolika i oblikovanju igrališta,
 • potrebno je uređeno parkiralište za 100 osobnih vozila,
 • uz igralište se može planirati turistički smještaj, ali u skladu s uvjetima iz prostorno planske dokumentacije na razini županije i lokalne samouprave.Natjecateljsko igralište

  Natjecateljsko igralište traži zadovoljavanje i posebnih uvjeta, primjerice dobru povezanost igrališta s državnim prometnicama i zračnom lukom te da udaljenost većeg naseljenog mjesta ne bude više od 30 minuta vožnje automobilom. Igralište mora biti krajobrazno zanimljivo, po mogućnosti bez buke prometa i s hotelom više kategorije u neposrednoj blizini. Potrebno je osigurati dodatna privremena parkirališna mjesta za vrijeme održavanja natjecanja i slobodan teren za potrebe natjecanja (za smještaj šatora, za prezentacije, potrebe sponzora i sl.). Polja za igru osmišljena su individualno, raznoliko i kreativno, s uključivanjem za krajolik prepoznatljivih vodenih površina u stupanj težine igrališta.

  Natjecateljsko igralište primjereno je održavanju regionalnih, nacionalnih ili manjih međunarodnih natjecanja. Gradnja turističkoga smještaja moguća je (nije prijeko potrebna), ali znatno pridonosi isplativosti investicije u golfsko igralište.

  Prostorni pokazatelji natjecateljskoga golfskog igrališta jesu:

 • ukupna površina jest 75-120 ha,
 • sadrži 18 polja ukupne duljine približno 6.500 m i s najmanje 70 udaraca,
 • površina terena za igru približno je 20 ha, ovisno o obilježjima krajolika i oblikovanju,
 • potrebne građevine uz teren za igru jesu klupska kuća, prateće i servisne građevine, prometnice, – udio prirodnoga terena jest 50-70 ha, ovisno o obilježjima krajolika i oblikovanju igrališta,
 • potrebno je uređeno parkiralište za 100 osobnih vozila,
 • potrebno je osigurati površine za privremeno parkiranje 500 osobnih vozila,
 • potrebno je osigurati slobodne terene za potrebe natjecanja od najmanje 2.000 m2,
 • uz igralište se može planirati turistički smještaj, ali u skladu s uvjetima iz prostorno planske dokumentacije.Međunarodno natjecateljsko igralište (Championship Course)

  Za razliku od ostalih (amaterskih) igrališta, na tim se igralištima održavaju profesionalni turniri na kojima sudjeluju velika svjetska imena golfa, prate ih financijski moćni sponzori s velikim fondom nagrada, a medijski su osobito zanimljiva. U oblikovanju terena za igru pojedinačna su polja tako koncipirana da se obličjem terena i stupnjem težine znatno razlikuju od uobičajenih igrališta na kojima igraju amateri. Zbog duljine početnog udarca profesionalnog igrača Tee-evi su postavljeni dalje, oblikovanje i smještaj Bunkera i drugih Hazarda znatno je teže, Green-ovi su plastičnije oblikovani i s više prijelomnica. Jedinstvena su ambijentalna obilježja takvoga tipa golfskog igrališta.

  Na međunarodnim natjecateljskim igralištima turniri se održavaju nekoliko puta ili samo jednom godišnje, njihovo je održavanje osobito skupo te ih stoga pokreću i njima upravljaju financijski moćne svjetske kompanije.Prostorni pokazatelji međunarodnoga natjecateljskoga golfskog igrališta jesu:

 • ukupna je površina golfskog igrališta 75-120 ha,
 • sadrži 18 polja ukupne duljine najmanje 6.500 m i s najmanje 72 udaraca,
 • površina terena za igru jest približno 20 ha, ovisno o obilježjima krajolika i oblikovanju,
 • potrebne građevine uz teren za igru jesu klupska kuća, prateće i servisne građevine, prometnice,
 • udio prirodnoga terena jest 50-70 ha, ovisno o obilježjima krajolika i oblikovanju igrališta,
 • potrebno je uređeno parkiralište za 150 osobnih vozila,
 • potrebno je osigurati površine za privremeno parkiranje 2.000 osobnih vozila,
 • potrebno je osigurati najmanje 8.000 m2 slobodnih terena za potrebe natjecanja,
 • u rubnim dijelovima duž polja za igru mora biti osiguran prostor za gledatelje, a na završnim poljima treba postaviti tribine s mjestima za sjedenje,
 • u neposrednoj blizini igrališta treba biti/planirati hotel visoke kategorije.

REPUBLIKA HRVATSKA

Savjet prostornog uređenja Države

PREDSJEDNIK SAVJETA

 • Stjepo Butijer, dipl. ing. arh.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

 • akademik Boris Magaš, dipl. ing. arh.

ČLANOVI SAVJETA

 • Miljenko Domijan, prof. pov. um.
 • Helena Knifić Schaps, dipl. ing. arh.
 • prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci, dipl. ing. arh.
 • prof. dr. sc. Srečko Pegan, dipl. ing. arh.
 • prof. dr. sc. Ivan Rogić, dipl. soc.
 • Matija Salaj, dipl. ing. arh.
 • akademik Ante Vulin, dipl. ing. arh.
 • Antun Paunović, dipl. ing. arh. (pridruženi član)

TAJNICA SAVJETA

Mirjana Turnšek, dipl. ing. arh.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

www.mzopu.hr

O razvoju golfa

Prednosti i nedostaci golfa u javnoj percepciji

Golf i prostorno uređenje

Ovlasti i kompetencije za planiranje i projektiranje golfskih igrališta

Golfska igrališta u prostorno-planskoj dokumentaciji Republike Hrvatske

Temeljni stavovi za izradu kriterija i smjernica planiranja golfskih igrališta

Prostorni kriteriji za planiranje golfskih igrališta

Kriteriji za planiranje golfskih igrališta prema svrsi

Kriteriji za planiranje natjecateljskih golfskih igrališta

Kriteriji i smjernice za planiranje golfskih igrališta 

Golfska igrališta unutar građevnih područja naselja