Krovni crijep

Krovni crijep može biti npr. od visoko sabijenog specijalnog betona, granulirane ili gratke površine u najrazličitijim formatima i bojama, pogodan za nagibe krova od 20° do 90°. Uporabom dodatnih potkrovnih konstrukcija se može reducirati na 22°.

Različiti oblici:

 Ravni krovni crijep bez žlijeba, dabrov rep (Biberschwanz) – Ravni krovni crijep, sa/bez čeonog zatvaranja – Užlijebljeni krovni crijep

Bogat program pribora s oblikovanim crijepovima za sljeme, ulaze, grebene i odzračivanje, za prolaz antena i cijevi za odvod pare i sl.

]]>