Krovni pribor

Krovni pribor može biti kao oblikovana opeka ili dopunski proizvodi od plastike, koji odgovaraju po boji i obliku krovnom pokrivaču odnosno brtvljenju krova npr.:

  • Prolazi za antene i cijevi za odvod pare za različite promjere cijevi i različite nagibe krova
  • Krovni priključci na rubovima krova ili na uzlaznim građevinskim elementima
  • Prolazi kao kao pristupne površine ili platforme
  • Kuke za ljestve za popravke
  • Krovni ventilator za odzračivanje međuprostora između donje krovne ljepenke i krovnog pokrivača kod kosih krovova ili kao ventilator za jednokrilne i dvokrilne ravne krovove
  • Rešetke za prihvat snijega, za rasterećenje kišnih žlijebova te kao zaštita ljudi od evtl. pada sniježne ili ledene mase
  • Izlaz na krov u vidu krovnih prozora ili termoizoliranih poklopaca, osiguranih od provale, na dobro pristupnoj poziciji za kontrolne radove i radove na popravcima te za dimnjačarske radove.
  • ]]>