Kružni tok Wankdorf, Bern, Švicarska

Švicarci su poznati po svojim tunelima, a reputaciju su potvrdili tek nedavno izgradnjom tunela Gotthard kao najdužeg tunela na svijetu. Trenutno se u gradu Bernu kružni tok postavlja gotovo 10 m u dubinu, čime će otužno raskrižje postati atraktivan ulaz u glavni grad. Za izgradnju masivnih greda, armiranobetonskog stropa i konično raspoređenih zidova kružnog toka koje valja izvesti u kvaliteti vidnog betona PERI je isporučio sveobuhvatno rješenje oplate.

Iznimno opterećeno raskrižje

Preko 65.000 vozila svakoga se dana teškom mukom probija kroz to čvorište u blizini autoceste. Posljedica nije samo beskonačno čekanje vozača u kolonama, već i zagađenje okoliša te otežan javni lokalni promet. Stoga će se Wankdorfplatz preoblikovati u dvije etaže – a time će projekt natječaja za idejno rješenje uskoro postati stvarnost. Od 2012. godine podzemni će kružni tok promjera 50 m ubrzavati odvijanje prometa, a istovremeno nad zemljom osiguravati prostor za kretanje pješaka i biciklista te poboljšane autobusne i tramvajske linije.

Kružni tok Wankdorf, Bern, Švicarska Bernski kružni tok Wankdorf smješten je gotovo 10 m u dubinu – time je na gornjoj strani omogućen prostor za preinake unutar samoga grada.

Sveobuhvatna rješenja za kompleksne građevinske zadatke

Za prednapregnute grede i armiranobetonski strop te konično oblikovane zidove kružnog toka u kvaliteti vidnog betona švicarski su PERI inženjeri razvili rješenja oplata koristeći većinom sisteme i uređaje iz najma, prilagođene odgovarajućim zahtjevima gradilišta. Elemente zidne oplate za zakrivljene vanjske zidove kružnog toka PERI je precizno prethodno montirao na osnovi VARIO GT 24 sistema zidne oplate s nosačima. Radijusi su pritom iznosili 30 m do 45 m pri nagibu zida od 10:1. Zbog uštede vremena i troškova velika je korist bila kombinirana primjena TRIO okvirne oplate na suprotnoj strani. Za to su se sidrene pozicije VARIO elemenata prilagodile TRIO rasteru sidara. Izrada prednapregnutih greda širine 1,80 m i varijabilnih visina između 1,15 m i 2,70 m uslijedila je na nosivoj i radnoj razini koja se penje prema središtu kružnog toka. Nju čini fleksibilni MULTIFLEX sistem stropne oplate s nosačima, GT 24 rešetkasti nosači kao iznimno nosivi dvostruki primarni nosači te troškovno povoljni VT 20 poprečni nosači – što je idealna kombinacija za ovakvu primjenu. Za podupiranje je služio MULTIPROP sistem, MULTIPROP aluminijski stropni podupirači povezani u tornjeve za podupiranje pomoću MRK okvira. Zahvaljujući brzorotirajućoj matici i ugrađenoj mjernoj traci ti su se podupirači jednostavno mogli podešavati prema različitim visinama između 5 m i 6 m. Kao bočna oplata ponovno je služila TRIO okvirna oplata. Primjenom dvostruke oplatne ploče, pričvršćene vijcima sa stražnje strane, postignute su dobre betonske površine. Neposredno nakon greda valjalo je izraditi četiri segmenta stropa između križno raspoređenih greda. Usko zadan plan gradnje zahtijevao je raspoloživost oplate za cjelokupnu površinu stropa – oko 1.400 m². Armiranobetonski strop debljine do 1,20 m pruža se u obliku krnjeg stošca s nagibom od oko 3% na gornjoj strani. Donju stranu stropa karakterizira još i pet visinskih pomaka i različiti nagibi. Usko surađujući s osobljem gradilišta, PERI je razradio koncept oplate koji je omogućio sigurno i precizno pozicioniranje ovdje nužnih nadogradnih modula. Kao skela opet su se rabili MULTIPROP tornjevi. MULTIFLEX sistem stropne oplate s nosačima činio je ravan međupodest, pokriven cijelom površinom. Za razliku od rješenja grede s VT 20 poprečnim nosačima ovdje se primjena GT 24 nosača kao radijalno pozicioniranog poprečnog nosača pokazala ekonomičnijom varijantom za pouzdano izvođenje opterećenja preko GT 24 dvostrukog primarnog nosača i MULTIPROP podupirača. Na toj radnoj razini osoblje gradilišta moglo je brzo montirati nadogradne elemente koji su također pretproizvedeni u PERI pogonu pa je unatoč kompliciranoj geometriji ostvareno precizno oblikovanje.

Gradilišna logistika

Svoju funkciju važnog i iznimno frekventnog prometnog čvorišta Wankdorfplatz mora ispunjavati i tijekom gradnje. To utječe na gradilišnu logistiku: na raspolaganju je tek ograničeni prostor za skladištenje i sve isporuke na gradilište moraju se precizno uskladiti. Stoga je PERI Švicarska na gradilište isporučio elemente oplate po principu „just-in-time“.

Primijenjeni PERI sistemi VARIO GT 24 zidna oplata s nosačima MULTIFLEX stropna oplata s nosačima TRIO MULTIPROP sistem Građevinsko poduzeće: ARGE Wankdorfkreisel Los 3 Nadgledanje projekta: PERI AG, Switzerland www.peri.com.hr

( Izvor: PERI GmbH)