Kuće s niskom energetskom potrošnjom postaju standard

Energetsko tehnički zahtjevi u izgradnji obiteljskih kuća u zadnjih godina su znatno porasli. Dok su kuće sa niskom energetskom potrošnjom još prije nekoliko godina bile vrlo rijetke, danas su zbog povećanih zahtjeva postale standard.

Planiranje i gradnja zgrada na taj način postaju još vredniji ali isto tako i zahtjevniji i složeniji. Više nije dovoljno samo obratiti pažnju na U-vrijednosti pojedinih građevnih dijelova. Cjelokupno planiranje mora biti usklađeno sa željenim energetskim stupnjem.

Svojim intenzivnim razvojnim i istraživačkim radovima Wienerberger se odaziva tim novim izazovima i zahtjevima. Pri tome u središtu su novi, inovativni proizvodi, kao POROTHERM S, PLUS, ali isto tako i cjelokupni sustem gradnje.

Kuće sa niskom energetskom potrošnjom, što se tiče načina izgradnje opekom, u principu su gradive na osnovi Wienerbergerovih proizvoda i zidnih sistema i to ne samo monolitnih, jednoslojnih, i dvoslojnih načina gradnje nego također i sa dodatnom izolacijom. Time je u načinu izgradnje opekom moguće postići najniže energetske vrijednosti te također osigurati ugodnu klimu u prostoriji.

Naša sistemska preporuka ukazuje na mogućnosti raznovrsnih načina gradnje.Ona ukazuje na najvažnije faktore koji utječu na energetske vrijednosti i koji se već pri planiranju moraju uzeti u obzir te koji bi morali podržavati izbor najpovoljnijeg sistema izgradnje opekom za kuće sa niskom energetskom potrošnjom.

Dobro izolirana kuća troši manje energije za grijanje zimi, kao i za hlađenje ljeti.

Gubitak topline i potrošnja energije po m2 odrazit će se direktno na mjesečne račune za grijanje i električnu energiju te na duži životni vijek zgrade.

Kod gradnje nove kuće važno je već u fazi idejnog projektiranja u suradnji s projektantom predvidjeti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna, optimalna energetski efikasna kuća:

• analizirati lokaciju, orijentaciju te oblik kuće;

• primijeniti sve važeće propise i norme (toplinska zaštita, zvučna izolacija …)

• definirati konstrukcijska rješenja;

• iskoristiti toplinske dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;

• koristiti energetski efikasan sustav grijanja, hlađenja i ventilacije, te ga kombinirati s obnovljivim izvorima energije.

Energetski i ekološki održivo graditeljstvo teži:

• smanjenju gubitaka topline iz zgrade gradnjom proizvodima koji imaju odlična toplinska svojstva kao npr. POROTHERM

• prilikom projektiranja treba uzeti u obzir povoljan odnos oplošja i volumena zgrade;

• povećati toplinske dobitke u zgradi povoljnom orijentacijom zgrade i korištenjem Sunčeve energije;

• koristiti obnovljive izvore energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar i dr.);

• povećati energetsku efikasnost termoenergetskih sustava.

POROTHERM SUSTAV GRAĐENJA

NOSIVI ZIDOVI

PREGRADNI ZIDOVI

NADVOJI

STROP

Opekarski proizvodi napravljeni su od prirodnih materijala: gline, pijeska i piljevine, bez ikakvih umjetnih dodataka. Slučaj opeke POROTHERM 38 S P+E i PLUS – prirodna sirovina, odlična termo-izolacijska svojstva, povećana otpornost zida na sile koje izaziva potres, zdravo stanovanje i ugodna klima, sposobnost akumulacije topline, odlična otpornost na požar, zvučna izolacija, jednostavna izvedba, veća brzina gradnje i manji troškovi, a sve to sa odgovornošću spram prirode čine taj proizvod prepoznatljivim.

Kada se zapitamo koja je korist od energetski efikasne gradnje doći ćemo do saznanja da smo direktno utjecali na znatne uštede smanjenjem računa za grijanje ali i hlađenje, smanjenje računa za električnu energiju, poboljšali smo kvalitetu i ugodu stanovanja te smo na taj način produžili vijek samog objekta.

Uz sve gore navedeno dali smo velik doprinos zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, kao i globalnim klimatskim promjenama.

www.wienerberger.hr

]]>