Kupnja kuće

Kao investitor se uglavnom emotivno odlučujute za i protiv posjećene kuće. Tehničko stanje kuće međutim ima dalekosežne konzekvence u pogledu kratko-, srednjo- i dugoročno očekivanih troškova.

Evl. Građevinski nedostaci kao i neophodne mjere modernizacije odnosno dogradnje često su laiku neprepoznatljivi. Prilikom modernizacije i dogradnje su u nekim slučajevima troškovi veći nego kod nove gradnje. Prilikom izmjene obloge podova primjerice morate računati s time da ćete osim troškova stvarnih radova polaganje podnih obloga imati i troškove skidanja starih kao i troškove odlaganja istih. Osim toga podloga se mora tretirati, izgladiti i grundirati, možda čak i kompletno obnoviti, što je također vezano uz dodatne troškove.

Naš savjet: Prilikom kupnje vodite računa o sljedećem:

 

 • Stanje građevinske supstance, u datim slučajevima nedostaci( od strane stručnjaka)
 • Visina neophodnih troškova renoviranja, održavanja i rekonstrukcije potrebnih odmah ili u dogledno vrijeme( procjena troškova od strane stručnjaka)
 • Položaj prostorija i vrta u odnosu na strane svijeta i opterećenje bukom( savet: razgledajte kuću u različitim razdobljima dana i u različitim danima u tjednu)
 • Povezanost s javnim prijevozom, udaljenost od centra, mogućnosti kupnje, odlaska u školu i sl.
 • Podaci iz plana gradnje za kasnije moguće radove na izgradnji i proširenju
 • Plaćeni ili očekivani troškovi za pristup samo stanarima
 • Opterećenja zemljišta hipotekama, ograničenjima uporabe ili pravima trećih licaKupnja stana

  Stanovi u vlasništvu mogu se kupiti za nešto manje ukupne iznose, jer se teret zemljišta raspoređuje na više suvlasnika. Vlasništvo stana sastoji se od posebnog vlasništa stana u svezi sa suvlasničkim udjelom u zajedničkom vlasništvu.

 • Takvu razdiobu i plan podjele određuju:
 • Ograničenje i raspored posebnog i zajedničkog vlasništva
 • Visina suvlasničkog udjela
 • Uporaba i korištenje vlasničkih udjelaPravilnik o zajedničkom vlasništvu regulira odnos vlasnika stana međusobno. Upravljanje imovinom vrši upravitelj kojeg imenuju vlasnici.Prije kupnje stana svakako morate raščistiti visinu takozvane pričuve odnosno iznos za neophodne mjere modernizacije zgrade. Također se informirajte o tome, kakvi su odnosi unutar vlasničke strukture te kako brzo su se donosile u prošlosti odluke o održavanju i popravcima zgrade.