Kutni profili

Kutni profili su profili koji se izrađuju od pocinčanog čeličnog lima, plemenitog čelika, aluminija ili plastike za točno formiranje kuteva, ivica, razdjelnih fuga, priključaka i sl. na žbukanim površinama. Služe kao pomoć kod žbukanja, dijelom funkcioniraju kao nosači žbuke, a dijelom kao žbukana armatura te tako povećavaju sigurnost posebno napregnutig žbukanih površina.

]]>