Lagani beton

Kod laganog betona se umjesto šljunka uobičajenog za teški i normalni beton dodaju drugi sastojci, prije svega lagani, porozni, termoizolacijski materijali kao ekspandirana glina, perlit, plovućac, škriljac i sl. Drugu vrstu laganog betona predstavlja takozvani porozno beton s velikim udjelom šupljina, koji nastaju grubim mješavinama dodataka.

]]>