Legalizacija naselja je u lokalnoj nadležnosti

Tijekom posjeta je obiteljima čija je imovina stradala u požaru, Jadranka Kosor je u ime vladeuručila pakete hrane i novčanu pomoć. U priopćenju se navodi da je Vlada u više navrata ulagala napore u legalizaciju objekata u koje su prije 20 i više godina bespravno uselili Romi te kako je 2000. i 2001. godine Gradu Zagrebu za izradu projekta doznačila 300.000 kuna, no Grad to nije učinio, pa su sredstva 2004. vraćena u proračun. Kaže se i da Vlada ili bilo koje drugo tijelo ne može financirati gradnju bespravnih objekata, pa je novčana pomoć obiteljima Roma u Plinarskom naselju čije su kuće stradale u požaru bila pomoć, a ne nadoknada za uništeno. U priopćenju se navodi i da je legalizacija romskih naselja u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave. [B. V.] Izvor: www.Vjesnik.hr

]]>