Lučna / savijena stakla

Osim float-staklenih ploča mogu se lučno/savijeno izrađivati i termički prednapeta stakla, višeslojna stakla i izolacijska stakla. Proizvodnja savijenih-lučnih višeslojnih stakala s bušenim otvorima je zbog mjernih tolerancija jako zahtjevna i teška.

Razlikuju se manje savijena stakla s polumjerom savijanja više od 2,00 m i jako savijena stakla s manjim polumjerima savijanja.

Manje savijena stakla se izrađuju postupkom savijanja silom teže. Jače savijena stakla se strojno dovode prisilom u željenu formu a onda se viseći prednapinju. Zato su često na savijenim staklima vidljivi otisci ovjesa.

Ukoliko polumjer savijanja/luka R iznosi više od 2,00 m mogu se izrađivati u specijalnim tvornicama za oplemenjivanje prednapeta stakla debljine od 5 mm do 19 mm do maksimalne lučne visine f od 700 mm. Do dužine rubova H= 2100 mm mogu se postići dužine izrade od SV=3400 mm.

Dvostruko savijena , prednapeta stakla mogu se proizvoditi postupkom savijanja na zračnom jastuku. Ovim postupkom moguća je proizvodnja stakala do debljine od 8 mm s polumjerima luka/savijanja preko 450 mm i do visine od 200 mm. Najmanji polumjer za prednapeta stakla R iznosi ca.200 mm.

Kod savijenog float-stakla postiže se kod izvedbene dužine SV = 3800 mm i dužine rubova H= 2500mm maksimalna visina do 800 mm.

Ta stakla se mogu dalje obrađivati u višeslojna ili izolacijska stakla. Donja granica polumjera savijanja float-stakla iznosi oko 50 mm. Kod manjih polumjera savijanja se float-staklo može kemijski prednapinjati, ukoliko se ta stakla zbog zbog svoje geometrije ne mogu prednapinjati u pećima za prednapinjanje.

Zaštita stakala nakon savijanja nije moguća, zato se mogu dobiti samo savijena stakla s hard coatingom.

]]>