Maloprodajni savez u funkciji postizanja poslovnih prednosti

ČASOPIS SUVREMENA TRGOVINA – Jedno od ključnih obilježja suvremene maloprodaje je intenzivno prisustvo procesa koncentracije koji za posljedicu ima smanjenje broja trgovinskih poduzeća i broja prodavaonica uz istovremeni rast mase prodajne površine.

Poslovne jedinice u maloprodaji postaju sve veće čime se stvara nužna pretpostavka za uvođenje najsuvremenijih prodajnih tehnologija. Posljedica procesa koncentracije u maloprodaji je i činjenica da sve manji broj vodećih trgovinskih poduzeća kontrolira sve veći postotak maloprodajnog prometa. Bitka za tržište i kupca postaje sve zaoštrenija. Spomenuto je posebno naglašeno u segmentu mješovitog i prehrambenog robnog asortimana. Posebno su pogođeni trgovci mješovitog robnog asortimana na malo koji se prodaje u prodavaonicama do 100 četvornih metara. Najčešće su to trgovci iz susjedstva koje svrstavamo u kategoriju malih, nezavisnih i neudruženih trgovaca.

Perspektiva im je u uvjetima ubrzane koncentracije i internacionalizacije suvremene maloprodaje upitna. Dobar dio njih nije u mogućnosti da se odupre konkurenciji velikih i uspješnijih trgovaca. Veliki trgovci anticipiraju opasnosti koje im prijete od nastupa drugih velikih, posebno inozemnih trgovaca na istim maloprodajnim tržištima. Stoga su udruživanja i međusobna poslovna povezivanja u funkciji okrupnjavanja i postizanja poslovnih prednosti u odnosu na konkurenciju nužna. Maloprodajni savezi su jedna od mogućnosti.

USITNJENOST MALOPRODAJNE STRUKTURE Hrvatski primjer Potreba za poslovnim povezivanjem i okrupnjavanjem trgovinskih poduzeća je to izraženija što je maloprodajna struktura usitnjenija. Maloprodajna struktura Republike Hrvatske je primjer izuzetne usitnjenosti. Isto vrijedi za ukupnu distributivnu trgovinu na hrvatskom tržištu. Prosječni podaci dozvoljavaju konstataciju o izrazitoj mikro (prosječno do deset zaposlenih po poduzeću ili obrtu) strukturiranosti ukupne hrvatske distributivne trgovine kako u segmentu poduzeća tako i u segmentu obrta.

Podaci sugeriraju potrebu međusobnog poslovnog povezivanja i okrupnjavanja trgovinskih subjekata. Okrupnjavanje je u funkciji postizanja mogućih poslovnih prednosti (primjer: porast pregovaračke snage i jačanje pregovaračke pozicije u odnosu prema dobavljačima, postizanje povoljnijih uvjeta nabavljanja, jačanje tržišne pozicije u odnosu na domaće i inozemne konkurente). Postizanje poslovnih prednosti u funkciji je poslovne vitalnosti. Poslovna vitalnost stvara pretpostavke za uspješno poslovanje i duže trajanje tvrtke.

Talijanski primjer Uvodnu konstataciju možemo potkrijepiti primjerom talijanske trgovine na malo u segmentu mješovitog trgovinskog asortimana. Vidljivo je da se ukupan broj prodavaonica mješovitom robom smanjio, u petogodišnjem razdoblju 1998-2003, za 19,8 tisuća ili za 16,2% u odnosu na početno razdoblje. Mišljenja smo da je primjer ilustrativan premda intenziteti tih promjena u nekim drugim razvijenim europskim zemljama mogu biti još naglašeniji. Pravilo je da je stupanj koncentracije trgovine sudbinski povezan sa stupnjem koncentracije ukupnog gospodarstva. Gospodarstva u kojima je izrazita koncentracija, što se općenito ogleda u sve manjem broju poduzeća koja kontroliraju sve veći postotak ukupnog poslovnog rezultata, u pravilu imaju i veći stupanj koncentracije trgovine i njezinog segmenta kakav je trgovina na malo.

Podaci također sugeriraju zaključak o značajnoj transformaciji talijanske maloprodajne strukture u segmentu mješovitog robnog asortimana. Smanjivanje ukupnog broja prodavaonica posljedica je bržeg smanjivanja prodavaonica manjih površina, kakve su tradicionalne prodavaonice mješovitom robom prodajnih površina manjih od stotinu četvornih metara i supereta u odnosu na intenzitet porasta krupnijih prodavaonica (hipermarketi, veliki supermarketi i mali supermarketi). Autor: prof. dr. sc. Nikola Knego Izvor: ČASOPIS “SUVREMENA TRGOVINA” Ideje d.o.o. www.ideje.hr