Manje od tisuću eura po kvadratu samo za stare stanove