Materijali za terase i staze

Terase i staze moraju stvarati harmonijsko jedinstvo s biljem, travom i vodenim površinama. Prilikom odabira materijala za terase i opločavanje staza. Važnu ulogu igra estetika, praktičnost i ekonomičnost. Preporučaju se materijali tipični za regionalno područje, npr. iz najbližeg kamenoloma. Lomljeni kamen je jeftiniji od rezanog materijala, zahtjeva međutim veći utrošak vremena i rada prilikom polaganja. Kombinacije različitih materijala npr. drvo/opeka ili prirodni kamen/šljunak djeluju izuzetno dekorativno, zahtjevaju međutim brižljivo planiranje unaprijed. Veće površine se mogu oblikovati polaganjem uzoraka, visinskim razlikama, iskopima s posađenim cvijećem ili uzdignutim cvjetnim površinama.

Obloge za staze i terase polažu se na nosivu podlogu (7-10 cm dobro sabijena podloga od šljunka ili škriljca, preko pijesak) već prema lokalnim datostima i uporabljenom materijalu u posteljice od morata ili pijeska. Prilikom polaganja u mort ili zasip šljunka ploče moraju ležati ravnomjerno, inače postoji opasnost od pucanja. Kod pojedinačnih ploča postavljenih u travu razmak mora iznositi dužinu jednog koračaja, ca.63-65 cm. Obloge preko betonskih ploča ili stropova postavljaju se preko oslonaca .

Kako bi se vrtne staze i terase odmah posušile nakon kiše, obloge se postavljaju s nagibom od 2 %. To posebno vrijedi za terase, kod koji voda svakako mora otjecati od kućnih vrata. Odvodnja se vrši na travnatim površinama i površinama s cvijećem, kod većih površina otjecanja preko tla u kanalizaciju ili drenažnu jamu. Na izlazu iz kuće na terasu se mora postaviti jedna visinska razlika u vidu stepenica, kako bi se spriječio prodor lišća i vode u kuću. Ukoliko je na terasu priključen zimski vrt možda će biti neophodna odvodnja kišnice preko odvonih žlijebova u prijelazno područje.

Uobičajeni materijali za terase i staze su:

 • prirodni kamen
 • ploče od prirodnog kamena
 • opeka
 • klinker ploče
 • betonske ploče
 • rešetkaste ploče za travu
 • keramičke pločice
 • ploče s utorima
 • drveni roštilj
 • drvene ploče
 • oblice isl.

Stepeništa i gazišta u odgovarajućim materijalima premošćuju visinske razlike i mogu se integrirati u ukrasno bilje. Važan su oblikovni element. Postavljanje se vrši u pijesak i beton. Po mogućnosti birati uvijek manje visine penjanja, npr.15-17 cm.

]]>