Mejaši

INFO

Područje koje se rješava do nedavno je bila periferija grada Splita. U proteklih 30 godina intenzivno je urbanizirano spontanom gradnjom i infrastrukturnim zahvatima velikog mjerila. Dobra povezanost, pozicija križanja i gravitacijskog centra konurbacije, blizina poslovnih sadržaja i gustih stambenih naselja otvaraju mogućnost za stvaranje gradskog centra velikog intenziteta.Koncept urbanističkog rješenja usmjeren je na tri urbana procesa: sanaciju , integraciju i konsolidaciju. Sanacija kao temeljni zahvat priprema prostor za nove sadržaje i druge procese. Integracija podrazumijeva uključivanje svih zatečenih i novih zainteresiranih aktera i struktura. Područje se treba urbanizirati kroz spletove društvenih odnosa i prostora, a ne isključivim djelovanjem pojedinaca. Također mrežom javnih prostora osigurava se programsko i prostorno povezivanje. Konsolidacija se odnosi na povećanje gustoće i podizanje nivoa urbanosti.Urbanistička dispozicija temelji se na prisustvu dva jaka elementa koji uvjetuju gradnju u slobodnom međuprostoru. Uz jake prometnice postavljaju se poslovni i trgovački sadržaji većeg mjerila. Na kontaktu sa neplanski i spontano nastalim naseljima predlaže se izgradnja guste strukture sastavljene od sklopova manjih građevina. Na taj način nova izgradnja se funkcionalno i morfološki povezuje sa postojećim naseljima. Središnji otvoreni prostori oblikuju se na način da ne služe samo novoj gradnji već i širem gradskom području.Nova gradnja prati linije infrastrukture i postavljena je na način da otvara središnje prostore prema okolnim stambenim naseljima.

credits

  • Autor: Dinko Peračić
  • Suradnici: Nadia Obukhova, Viktor Perić, Sanja Koren
  • Lokacija: Split
  • Status: projekt
  • Godina projektiranja: 2008.
  • Investitor: Mejaši d.o.o.
  • Površina parcele: 382815 m2
  • Površina tlocrta: 104850 m2

 

www.uha.hr