Mesić: LRH se nije smio prodati

ZAGREB/OPATIJA – Umjesto prodaje, državna imovina trebala bi se dati u koncesiju, smatra predsjednik Mesić. U pismu Damiru Polančecu opatijsko Poglavarstvo zatražilo je preslike više isprava, da se o prodaji LRH-a ne bi raspravljalo samo na temelju novinskih izvještaja

Predsjednik Republike Stjepan Mesić izjavio je jučer »da bi bilo prikladnije da se, umjesto prodaje, državna imovina daje u koncesiju«. – Moje je čvrsto uvjerenje da je prevelika pogreška napravljena prodajom državne imovine jer mislim da na to nemamo pravo. Zalagat ću se da se zabrani prodaja te imovine, da se zabrani prodaja poduzeća. Može se samo davati u koncesiju. Mislim da se i s Liburnia riviera hotelima to moglo riješiti na taj način, izjavio je Mesić za Hrvatski radio. Predsjednik se zauzeo za najstrožu regulativu. »Nema prodaje ni gradske, ni županijske, ni državne imovine, postoji samo koncesija, tako da zaštitimo naše potomke od nas samih«, rekao je Mesić.

Stručni tim Gradskog poglavarstva Opatije za praćenje privatizacije Liburnia riviera hotela jučer je izrazio sumnju u zakonitost aktualnog čina privatizacije LRH-a te je o tome službeno izvijestio Damira Polančeca, potpredsjednika Vlade i predsjednika Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju. Sumnje u zakonitost čitavog postupka potkrijepljene su citiranjem pozitivnih zakonskih propisa iz kojih je jasno vidljivo da prodaja dionica LRH-a SN i Dom holdingu nije uslijedila na način predviđen zakonom, odnosno javnom dražbom ili nakon javno objavljenog prikupljanja ponuda više ponuditelja bez održavanja dražbe. – Iz navoda u tisku i Vaše izjave proizlazi da je neutemeljeno i protivno izričitim i prinudnim zakonskim propisima prodaja dionica LRH tim fondovima provedena neposrednom pogodbom. Naime, sklapanje nagodbe o namirenju duga HFP-a prebijanjem potraživanja Dom i SN holdinga tako da im se »ustupe« dionice koje sporazumno odrede HFP i njegovi vjerovnici (kupci) – nije ništa drugo nego izigravanje propisa o javnoj dražbi ili javnom prikupljanju ponuda više ponuditelja i privilegiranje određenih vjerovnika, u ovom slučaju Dom holdinga i SN holdinga, navodi se u pismu opatijskog stručnog tima Polančecu.

Nadalje, Polančeca se moli da o cijelom sadržaju dopisa bez odlaganja izvijesti Upravni odbor HPF-a i Vladu, da bi oni razmotrili opatijske primjedbe o nezakonitostima i za hrvatski turizam štetnoj prodaji dionica LRH-a, odnosno poništili donesenu odluku o privatizaciji. Također, zatražene su preslike više važnih isprava, da se, istaknuto je u dopisu, o privatizaciji LRH-a ne bi raspravljalo isključivo na temelju novinskih izvješća. Stoga su zatražene preslike ugovora o »nadoknadi dionica« sklopljenih između HFP-a i Dom i SN holdinga, zatim pravorijeci Stalnog izbornog sudišta pri HGK-u u sporovima vođenim između HFP-a i holdinga, presude, odnosno odluke prvostupanjskog, drugostupanjskog i revizijskog suda u sporovima pokrenutim pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u povodu tužbi za poništenje navedenih arbitražnih odluka te preslika odluke Upravnog odbora HFP-a i Odluke Vlade RH koja se odnosi na sklapanje nagodbe između HFP-a i fondova o »ustupanju« 84,5 posto dionica LRH-a. Jučer je saborski zastupnik PGS-a Nikola Ivaniš uputio Vladi i Saboru zastupničko pitanje koja je vrijednost LRH-a ocijenjena vjerodostojnom pri donošenju odluke o prijenosu vlasništva te tvrtke na holdinge Dom i SN. Ivo KIRIGIN Izvor: Gals Istre www.glasistre.hr