Metali

Bitni metali koji se koriste kao metalne obloge osim aluminij i čelika jesu bakar, olovo, kositar i cink.

Većina se pomenutih materijala uglavnom pojavljuju kao slitine, jer su njihova svojstva u odnosu na čiste metale bitno poboljšana.

Kao metalne obloge se često koriste i slitine ko npr. bronca i mesing. Za metalne fasade se koriste još i sljedeće vrste obloga:

 • trake, snopovi i ploče
 • trapezni profili, cik-cak profili i valoviti profili
 • kasetni profili
 • paneli
 • sendvič-elementi
 • šindra
 • perforirani lim i rešetke za naprezanje
 • tkanine
 • okovi (bakar)

  Kod planiranja metalne obloge svakako treba voditi računa o obradi površine, zaštiti od korozije i izmjenama dužine uvjetavonaih temperaturama.

  Crvenkasti sjajni metal bakar, koristi se također za pročelja, sastoji se 100 % od Cu-DHP. Materijal se može jako dobro oblikovati (debljina traka 0,6-0,7 mm). Dokazao se svojom postojanošću i dugog je vijeka trajanja. Pod utjecajem atmosfere bakar stvara sloj oksida, koji se tijekom vremena mijenja po boji i sastavu te u konačnici vodi do tipične zelenkaste patine ( bakarni karbonat ).

  U ovisnosti o geometriji fasade taj proces može trajati čitav niz godina. Bakrene trake se već prema boji i površini mogu obrađivati na različite načine, te tako spriječavaju prirodan proces korozije usljed atmosfere:

 • bakrene trake predoksidirane (smeđkaste boje)
 • bakrene trke predpatinirne (tipična zelena patina)
 • bakrene ploče obrađene kositrom (mat-siva boja)

  Osobina bakra da se oslobađa vlage leži u Njemačkoj negdje oko 0,2μm/a ( koeficijent toplinske dilatacije 17,0×10-6 K-1 ; 1,5 od vrijednosti čelika) Bakar (točka talenja na 1083˚C) se može variti, lemiti, rezati, savijati i zaobliti. Bakar se na fasadama koristi kao trapezni i valoviti profil, u kasetama, pločama, šindri.

  Osim toga perforirani limovi i rešetke za naprezanje od bakra nalaze svoju inovativnu primjenu na fasadama kao ventilcijski elementi, zaštita od sunca ili kao velikoplošne, prozračne obloge.

  Cink

  Za oblaganje fasada plavičasto-bijelim cinkom koristi se isključivo slitina titan cink ( dodaci slitini titan i bakar ). U početku srebrenkasta, glatko izvaljana površina dobije zbog atmosferskih procesa mat-sivo-plavu patinu.

  Proces homogenog stvaranja patine može na fasadama trajti godinama. Umjetnim tretiranjem površine (npr. fosfatiranjem) to se vemensko razdoblje može i produžiti. Cink se koristi kao antikorozivno, zaštitno sredstvo za druge metale npr. čelik. Materijal se usljed topline isteže relativno malo i može se jako dobro obrađivati. U svakom slučaju treba izbjegavati tragove vlage iza lima. Vlaga između lima i oplate vodi neizbježno do gubitka materijala. Titan-cink se kao materijal koristi na fasadama u trakama, pločama, panelima, kasetama ili valovitim i cik-cak limovima. Titan-cink spada u klasu građevinskih materijala A ( A1 i A2). Otpad od cinka može se reciklirati 100 %.

  ]]>