Mineralna vlakna

Mineralna vlakna se izrađuju od stakla, prirodnog kamena i troske. Ranije su se ta vlakna dijelila na staklenu, kamenu i troskinu vunu. Kako se danas koristi mnoštvo mješavina materijala, takva podjela je postala nepraktična. Čak i ako su vlakna prozvedena od samo jedne vrste sirovine, govore se općenito o izolacijskim materijalima od mineralnih vlakana odnosno mineralne vune.

Staklena vuna nastaje od mješavine, koja ustvari sadrži pijesak (SiO2), vapno (CaO) i sodu(Na2CO3). Dodaju se i različite količine starog stakla. Kamena vuna se proizvodi od bazalta i diabasa, troskine vune od otpada iz visokih peći.

Sirovina se tali uz uporabu zemnog plina, električne energije ili nafte u pećima kadama ili koksa u kupolastim pećima te se na kraju na različite načine razdvaja u vlakna.

]]>