Mineralne podne obloge

Mineralne podne obloge su pojam za prirodni kamen, pločice i tvornički obrađeni kamen. Karakterizira ih mehanička čvrstoća na trenje i otisak.

Područja primjene tih obloga su visokofrekventna područja kao npr. hodnici i ulazna područja.

Mineralne obloge odgovarajućom predobradom i postupkom proizvodnje uopće ne apsorbiraju vlagu te su ti materijali idealni upravo za područja izložena vlazi (kupaone, bazeni, sanitarije).

Betonski kamen

Betonski se kamen sastoji od prirodnog kamena kao što je mramor, glina, kvarcit, travertin, koji se usitnjavaju i zatim pomoću cementa oblikuju u ploče.

Nakon postupka učvršćivanja cementa površina ploče se brusi, kako bi se dobila glatka, homogena, estetski prihvatljiva struktura obloge. Za polaganje betonskih kamenih ploča koristi se isključivo postupak posteljice od morta.

Prirodni kamen

Podne obloge od prirodnog kamena se sastoje od masivnih, lomljenih, piljenih i brušenih kamenih ploča kao što je mramor, travertin, dolomit ili solnhofer vapnenac.

Kao i kod betonskih kamenih ploča i ovdje se daje prednost metodi polaganja u posteljicu od morta, ukoliko se radi o pločama manje debljine, mogu se postavljati i metodom ljepljenja.

]]>