Mjerenje vlažnosti

Drvo se primjerice ne smije osušiti do točno određenog procenta, u protivnom postaje suho i nastaju pukotine.Osim toga drvo se ugrađuje s određenim stupnjem vlage koji ovisi o vlažnosti prostorije. U protivnom može se računati s pukotinama, fugama i izbočinama uslijed procesa bubrenja odnosno skupljanja drveta. Ukoliko je toplinska izolacija vlažna raste toplinska vodljivost. U tom slučaju se više ne govori o toplinskoj izolaciji jer ništa ne izolira. U takvom slučaju nije važno pitanje koliko vlage se nalazi u izolaciji, već gdje se ta vlaga nalazi. Svježe postavljeni estrih zahtijeva oko 3 tjedna prije nego se na njega smije polagati podna obloga, u protivnom moguća se oštećenja od vode. Iz ovih ili onih razloga ponekad je neophodno da je vlažnost građevinskih elemenata poznata. U tu svrhu koriste se različiti mjerni uređaji i metode koji daju manje ili više točne rezultate.

Kalcij-karbonat metoda

CM-ispitivanje pogodno je za određivanje vlažnosti u mineralnim građevinskim elementima. Tako se primjerice može utvrditi vlaga u ožbukanim zidovima ili zrelost estriha za preuzimanjem podne obloge. Nakon utvrđivanja sumnje u postojanje vlage građevinskom elementu se uzima 10 g do 50 g uzorka za probno mjerenja. Ispitni medij drobi se u stupi, a grubi dijelovi kao šljunak ili tucanik se izdvajaju. Kako oni ne sadrže vlagu mogu krivotvoriti lako rezultate mjerenja. Nakon točnog mjerenja ispitni uzorak stavlja se zajedno s 4 čelične kuglice i ampulom kalcij-karbonata u hermetički zatvorenu bocu od čelika. Boca se zatvora poklopcem s manometrom i snažno se protrese. Kemijska reakcija proizvodi konstantan tlak koji se može očitati na manometru. Nastali tlak ekvivalentan je količini vode u zadanom uzorku. Iz tog tlaka i probne količine proizlazi sadržaj vlage u procentima koji se očitava iz tabele. CM-ispitivanje vrši se vrlo jednostavno na licu mjesta , to znači nisu potrebna zahtjevna laboratorijska ispitivanja niti probe sušenja.

Električni postupak mjerenja vlažnosti

– Mjerenje vlažnosti električnim otporom

Svaki materijal ima određeni električni otpor, a sadržaj vode ima direktan utjecaj na električni otpor materijala; više vode – manji otpor! Mjerenje vlažnosti električnim otporom vrši se iglama; dva mjerna detektora postavljaju se u građevinski element zabijanjem, bušenjem ili udaranjem te se mjeri električni otpor u ovisnosti o električnoj vodljivosti. Vlažni materijali imaju veću vodljivost, a električni otpor je niži. Mjerni uređaj indicira rezultate koji se već prema različitim građevinskim materijalima mogu preračunati u procente vlažnosti. U početku se ova metoda mjerenja uglavnom koristila u šumarstvu i drvnoj industriji, u međuvremenu postaje mogućim i mjerenje vlažnosti mineralnih materijala. Mjerenje električnim otporom predstavlja jednostavnu i brzu metodu za određivanje vlažnosti građevinskih elemenata, iako je lako moguće krivotvorenje rezultata mjerenja. Neravnomjerna raspodjela vlage u ispitnom mediju , temperatura, homogenost i gustoća materijala, fuge ljepila, tretiranje površine ili lošiji kontakt elektroda mogu dovesti do pogrešnih mjerenja. Međutim ponovljenim mjerenjima mogu se amortizirati takva pogrešna mjerenja, a potpuno točne besprijekorne mjerne vrijednosti ne mogu se očekivati.

– Kapacitivno mjerenje vlažnosti

Kod ove vrste mjerenja vlažnost se posreduje elektromagnetnim valovima, bez udarnih elektroda. Mjerenje vlažnosti vrši se postavljanjem mjernog držača na ispitni medij . Ovdje se govori zapravo o „dielektričnom“postupku mjerenja sadržaja vode. Što je konstanta dielektriciteta viša, to je i vlažnost veća. Mjerenje se vrši na bazi visokofrekvencijskih valova koje odašilje mjerni instrument. Pri tome se ustvari mjeri kapacitet kondenzatora koji predstavlja srce mjernog instrumenta. Mjerna elektronika transformira mjerne podatke u očitljive %-vrijednosti. Specifična gustoća materijala koji se ispituje mora biti poznata, u protivnom ne treba očekivati razumne rezultate. Greške u mjerenju javljaju se na neravnim površinama kada mjerni držač ne naliježe u potpunosti.Kao i kod metode mjerenja vlažnosti električnim otporom i ovdje treba napraviti više mjerenja kako bi se prepoznalo i eliminiralo pogrešne mjerenje. Kapacitivno mjerenje vlažnosti pogodne je kako za drvo tako i za mineralne materijale.