Modernizacija Inine rafinerije u Sisku

SISAK – Tomislav DragičevićIdući mjesec u sisačkoj Rafineriji počinje izgradnja postrojenja za odvajanje sumpora, čime će konačno započeti dugo najavljivana, ali i odgađana Inina obnova rafinerija. Kompletna bi se obnova trebala dovršiti do kraja 2011. godine.

Prvotni plan o visini ukupne investicije donekle je korigiran pa je za očekivati da će potpuna modernizacija Inu stajati oko milijardu dolara. Opsežan projekt tako se pokreće pune četiri godine nakon što je Ina (srpanj 2002.) donijela važnu odluku da naruči Investicijsku studiju za modernizaciju rafinerija koja je trebala odgovoriti na pitanje kako zadovoljiti strože propise o kvaliteti goriva konačno pokrenuti proces modernizacije rafinerija. Postoje i objektivni i subjektivni razlozi zbog kojih on nije mogao krenuti ranije. U objektivne svakako spada i vrijeme potrebno za izbor izvođača i izradu tehničke dokumentacije. Primjerice, tek je u kolovozu 2003. zaključen ugovor sa Chevron ABB Lummus Globalom za izradu baznog inženjeringa i licence za predviđene tehnologije, a prva je verzija baznog inženjeringa – ključnog i neophodnog dokumenta za pokretanje procesa modernizacije – završena u lipnju 2004. U međuvremenu je, pak, trebalo slomiti i političke otpore procesu modernzacije koji su se u osnovi svodili na prevagu struja koje su bile za modernizaciju obje rafinerije i onih koje su se zalagale za gašenje jedne od njih. Pokazalo se da je ulazak Mola u vlasništvo kompanije bio pravi podstrek ovome procesu jer je Mol, dolaskom u Zagreb, zdušno podržao cjeloviti koncept modernizacije. Javno priznanje Molu za to odano je na press konferenciji na kojoj je prije godinu dana objavljena strateška odluka da se krene u modernizaciju. Glavni elementi tada potvrđenog koncepta bili su da će se rekonstrukcija obiju rafinerija odvijati paralelno, da projekt izgradnje postrojenja za odvajanje sumpora u Sisku kreće odmah kako bi se smanjilo zagađenje zraka, da će se postrojenje za obradu teških ostataka graditi u Rijeci, te da će se proces modernizacije odvijati u fazama i završiti krajem 2011. Izvor: www.poslovni.hr

]]>