Modernizacija katastra projekt desetljeća

CRIKVENICA – Jučer je u Crikvenici potpisan Sporazum o digitalizaciji katastarskih planova, ortofoto plana, katastarskih izmjera i tehničkoj reambulaciji na području Grada Crikvenice, a potpisali su ga crikvenički dogradonačelnik Božidar Tomašek i direktor Državne geodetske uprave Željko Bačić.

Božidar Tomašek je ovaj projekt ocijenio izuzetno važnim za Grad Crikvenicu, kazavši da je uz donošenje Prostornog plana, ovo zasigurno projekt desetljeća. Digitalizacija katastarskih planova, ortofoto plana i izrada katastarskih izmjera složen je i dugotrajan posao, a planira se da će se završiti u roku od četiri do pet godina, što znači da je potrebno otprilike godinu dana rada na tom projektu u jednoj katastarskoj općini u Gradu Crikvenici. Cijeli projekt vrijedan je 10 milijuna kuna, u čemu sa 60 posto sudjeluje Grad Crikvenica, a u preostalih 40 posto državna uprava. Posljedna katastarska izmjera u Katastarskoj općini Crikvenica izrađena je u razdoblju od 1938. pa do 1954. godine, a za katastarske općine Jadranovo, Dramalj i Selce, izmjere sežu još u 19 stoljeće. Digitalizacijom i sređivanjem katastra građanima će biti omogućena brža izrada izvadaka, a olakšat će se i posao djelatnicima na tim radnim mjestima. Inače, provedbom ovoga projekta primjenjuje se način rada koji je već ustaljen u Europskoj uniji i odgovara njihovim standardima.

– Ovaj sporazum kojeg smo potpisali dio je naših nastojanja da se stanje u prostoru što više unaprijedi. Sređivanje katastarskih knjiga i planova preduvjet je za gospodarski razvoj. Pred nama je složen posao, koji će se raditi po etapama. Prvo se kreće na prijevod katastarskih planova u digitalnu formu, potom slijedi izrada ortofoto planova u mjerilu od 2 decimetra, dakle u prilično krupnom mjerilu, nakon čega slijedi analiziranje stanja. Uvidom u rezultate dobivene analiziranjem prostora, utvrdit će se točno područja na kojima je potrebno izvršiti izmjeru, rekao je jučer prilikom potpisivanja sporazuma direktor Državne geodetske uprave, Željko Bačić. Inače na području Hrvatske ima oko 3.360 katastarskih općina, a trenutačno se na 200, što čini 5 posto u Hrvatskoj, provodi ovakav projekt digitalizacije. Prioritet u provedbi ovakvog projekta određivao se prema tri glavna kriterija, a to su gusta naseljenost područja, veliki promet nekretninama i visina cijene tih nekretnina, obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta pravna sigurnost u prometu nekretninama. Crikvenica po sva tri kriterija ulazi među 200 prioritetnih područja u Hrvatskoj. Jasmina MANESTAR Izvor: Novi list www.novilist.hr

]]>