Monolitno i mineralno uz održive pasivne kuće

Projektiranje i realizaciju dvije pasivne kuće s Twinstone®light izveo je uspješno „certificirani projektant pasivnih kuća“, arhitektonski ured Friedl iz Adelzhausena.

Već nakon prvih energetskih proračuna bilo je jasno da se zahtjevane niske U-vrijednosti monolitnih i mineralnih vanjskih zidova mogu ekonomično realizirati samo s opekom Twinstone®light. Građevinski sistem certificiran je od strane Instituta za pasivne kuće kao“ komponenta pogodna za pasivne kuće“ te također nudi i detaljan katalog za priključke bez toplinskih mostova. Zadani prikljuci bez toplinskih mostova prilagođeni su arhitekstonskim zahtjevima , dopunjeni, a u nekim segmentima i optimirani.

Za vanjske zidove koristio se Twinstone®light s visokim vrijednostima toplinske izolacije, dok se za unutarnje zidove u cilju povećanja svojstva akumulacije topline koristio vapnenac visoke specifične gustoće- oba od firme Griesel. Pasivne kuće dobile su dodatno armiranobetonski strop i imale su podrume. Podrum se nalazi u termičkom omotaču.

Da bi se ekonomski aspekt konkretizirao možemo reći da je velika financijska ušteda rezultat činjenice da se više ne mora naknadno postavljati spregnuti sistem toplinske izolacije.

Vanjski Twinstone®omotač ima grupu toplinske vodljivosti od 0,05 W/m2K te je klasificiran kao izolacija. Toplinska izolacija je tako tijekom izrade nosive konstrukcije postavljena brzo i cjenovno povoljno. Dopunjen je još samo vanjski sloj žbuke. Ukoliko se izračuna kredit KfW-banke s povoljnim kamatama u visini od 50.000 po stambenoj jedinici te dugoročno gledano smanjeni troškovi kućanstva, onda je jasno vidljiva troškovna prednost pasivne kuće. Usporedimo li obje realizirane monolitne pasivne kuće s „ referentnom stambenom zgradom“ prema EnEV 2009. poboljšani građevinski standard pasivne kuće je jasno vidljiv. Twinstone®light leži daleko ispod zahtjeva EnEV 2009 – u odnosu na referentnu stambenu zgradu – i za 55 %.

Pasivne kuće u završenoj fazi ne izgledaju utopijski, već moderno prema vrijedećim standardima. Monolitni način gradnje garantira ljetnu i zimsku toplinsku zaštitu i to sve uz porast ugode stanovanja.

Kojim smjerom dalje?

Kod mnogih zgrada još nije riješeno pitanje održivosti. Svakako se treba odreći uporabe spregnutih građevinskih materijala i toplinske izolacije od fosilnih energetskih medija. Uporabom mineralne zidne opeke Twinstone®light već sada su ispunjeni budući energetski i ekološki zahtjevi. http://www.greisel.de