Na Crvenim kućama se gradi 288 stanova za Srbe povratnike

ZADAR – Gradonačelnik Živko Kolega nije mogao reći ništa konkretnije osim da pretpostavlja kako će stanovi biti izgrađeni “tamo gdje i stanovi za ratne stradalnike i zgrade iz programa poticane stanogradnje” – Pored 288 stanova u Zadru, na području Zadarske županije Vlada je predvidjela gradnju dodatnih 28 stanova

U sklopu programa stambenog zbrinjavanja povratnika, bivših nositelja stanarskih prava, na području grada Zadra bi do kraja 2011. godine za njih trebalo biti izgrađeno 288 stanova, ali o tome u zadarskoj gradskoj upravi, kao i u većini drugih hrvatskih gradova, saznanja imaju jedino iz novinskih napisa. Pored 288 stanova u Zadru, na području Zadarske županije Vlada je predvidjela gradnju dodatnih 28 stanova.

Kolega – “službenik” Gdje će ti stanovi biti izgrađeni, precizno ne zna nitko, ali se s velikim postotkom pouzdanosti može predvidjeti da će se država odlučiti za gradnju na području Crvenih kuća gdje u svom vlasništvu ima kompleks zemljišta na kojemu se nalazila vojarna. To je tim više izgledna lokacija jer je upravo tu GUP-om predviđena zona stanovanja veće gustoće, a prostorni kapaciteti vojarne omogućuju gradnju većeg broja stanova od onog predviđenog za povratnike, bivše nositelje stanarskog prava. Uz opasku da su u donošenju odluke o izgradnji tih stanova svi gradonačelnici na čijem će se području graditi svedeni na ulogu “pukog državnog službenika” koji samo imaju provesti Vladinu odluku, zadarski gradonačelnik Živko Kolega nije mogao reći ništa konkretnije osim da pretpostavlja kako će stanovi biti izgrađeni “tamo gdje i stanovi za ratne stradalnike i zgrade iz programa poticane stanogradnje”.

Izbjegavanje getoizacije Budući da je prostor na Crvenim kućama već namijenjen za različite tipove stanogradnje (socijalni, kadrovski stanovi…), neizravno bi se moglo zaključiti da će na Crvenim kućama biti građeno i 288 stanova za povratnike, bivše nositelje stanarskog prava. U činjenici da se na tom prostoru planiraju graditi i stanovi iz drugih programa stanogradnje, a dopuštena je i gradnja svih pratećih komunalnih objekata, vidi se ujedno i način izbjegavanja getoizacije mahom srpskih povratnika koji bi u protivnom bili “zbijeni na malom prostoru” striktno namijenjenom njima. Izgradnja stanova za povratnike, bivše nositelje stanarskih prava je posao Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša koje je dužno pronaći i pripremiti lokacije u državnom vlasništvu, te kroz javne natječaje i model javno-privatnog partnerstva izabrati graditelje. Gradovi i općine nemaju obvezu financiranja potrebne komunalne infrastrukture. piše Predrag OPAČIĆ Izvor: www.SlobodnaDalmacija.hr

]]>