Najsiromašnijima “gradski” stanovi za 150 kuna mjesečno

OSIJEK – Uredbom hrvatske Vlade o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i mjerilima za utrđivanje zaštićene najamnine, povećan je njen iznos, koji se obračunava zaštićenim najmoprimcima, ranijim nositeljima stanarskog prava s 1,53 kune po četvornom metru na 2,36 kuna.

Budući da u obavijesti koju su zaštićeni najmoprimci dobili krajem travnja stoji da je primjenom odredbe navedene Uredbe iznos zaštićene najamnine povećan za ukupno 51 posto. – Zaštićeni najamninu, sukladno odredbi članka 8. Zakona o najmu stanova, plaćaju korisnici stanova koji se koriste stanovima izgrađenim sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja osoba slabijeg imovinskog stanja, koji se koriste stanovima na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja i koji su imali pravni položaj nositelja stanarskog prava do stupanja na snagu Zakona o najmu stanova, istaknula je Đurđica Krahulec, voditeljica Odsjeka za stambeno gospodarstvo pri Gradskom poglavarstvu. Prava i obveze u svezi s korištenjem stana ne razlikuju se u odnosu na prava i obveze najmoprimaca s kojima je ugovoreno plaćanje slobodno ugovorene najamnine, izuzev po uvjetima i mjerilima na temelju kojih se obračunava najamnina. Dakle, za izračun najamnine koju plaćaju zaštićeni najmoprimci primjenjuje se Uredba o uvjetima i mjerilima za izračun visine zaštićene najamnine, a za ostale uvjeti i mjerila koje je propisao vlasnik stana, za gradske stanove, Poglavarstvo Grada Osijeka. – Visina zaštićene najamnine izračunava se na temelju korisne površine stana, etalonske cijene građenja, broj bodova stana iz zapisnika o bodovanju, koeficijenta lokacije i koeficijenta iskoristivosti stana i platnih mogućnosti obiteljskog domaćinstva. Kako su elementi iskoristivosti stana, broj članova domaćinstva koji koriste stan i platne mogućnosti obiteljskog domaćinstva varijabilni, zatraženo je od zaštićenih najmoprimaca dostaviti podatke o tome radi izračuna visine najamnine, dodala je Krahulec. Autor: N.KUČAR Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>