Najveći zahvat gradnja škole u Starom Pazinu

PAZIN – Prijedlog plana ulaganja u osnovnoškolske objekte i opremu na Pazinštini od 2006. do 2011. dobio je zeleno svjetlo Gradskog poglavarstva, prethodno su o njemu svoj stav izrekla vijeća u općinama Pazinštine, a uskoro će pred gradske vijećnike.

Financijski je to vrlo zahtjevan projekt procijenjen na više od 58 milijuna kuna, čemu treba dodati još barem tri i pol milijuna kuna za sportsku dvoranu u sklopu nove osnovne škole koja bi se gradila u Starom Pazinu. Na opremu otpada 5,4 milijuna kuna, dok se sve ostalo odnosi na objekte. U toj financijskoj projekciji nije predviđen novac za rješavanje imovinskopravnih pitanja. Dokument na 23 stranice daje prikaz sadašnjega stanja u osnovnom školstvu, minimalne potrebe ulaganja u objekte i opremu te procijenjenu dinamiku i moguće izvore financiranja. Jedan je od ciljeva stvoriti uvjete za rad u jednoj smjeni u svim školama jer sada u dvije smjene rade u matičnoj školi u Pazinu i onoj u Trvižu. Osnovna škola Vladimira Nazora radi u jedanaest objekata s više od 1.700 đaka, s time da je u matičnoj školi 885 učenika, od čega 535 putnika. Zgrada pazinske škole sagrađena je 1949., dok se nastava u Cerovlju, Gologorici i Kašćergi održava u zgradama starima stotinjak godina. Škole u Tinjanu i Motovunu sagrađene su prije četvrt stoljeća, a u najboljem je stanju ona u Svetom Petru u Šumi, gdje je 2003. godine počela obnova i dogradnja te odnedavno ima i sportsku dvoranu.

Najznačajniji je zahvat gradnja osmogodišnje škole u Starom Pazinu. Sportske dvorane nemaju škole u Trvižu, Karojbi i Lupoglavu. Uz to, trebalo bi dograditi blagovaonicu i kuhinju u pazinskoj školi, dograditi školu u Cerovlju tako da se dobiju jedna učionica i blagovaonica, u Gologorici i Kašćergi rekonstruirati objekt, u tinjanskoj dograditi dvije učionice, nadograditi škole u Karojbi i Lupoglavu, a u Motovunu sanirati krov i oborinsku kanalizaciju te zamijeniti drvenariju. Sredstva će se, osim u Pazinu i općinama gdje djeluju škole, u najvećoj mjeri morati tražiti od države i Istarske županije, a moguć su izvor financiranja i krediti. To su tek zamisli jer konkretnih razgovora nije ni moglo biti dok se taj ambiciozan planski dokument ne odobri. Jedan je od ciljeva da se barem dvije godine unaprijed neki projekt pripremi za realizaciju da bi se moglo izlobirati dobivanje novca iz proračuna na raznim razinama. S. BENIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>