Najviše »skresana« gradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture

PULA – Gradsko je vijeće na svojoj preksinoćnjoj sjednici usvojilo rebalans proračuna, koji sada iznosi gotovo 290 milijuna kuna, za 51,5 milijuna manje od planiranog.

Do rebalansa je moralo doći zbog novog ustroja gradske uprave, ali ključni je razlog, o čemu su zapravo satima raspravljali vijećnici, slabo punjenje proračuna. Za razumijevanje rasprave koja se preksinoć dogodila bitno je napomenuti da je proračun za 2005. godinu donijela bivša vlast, čiji se sudionici sada nalaze u opozicijskim klupama. Pokušali smo proračun svesti u realne okvire, pojasnio je vijećnicima pulski gradonačelnik Valter Drandić.

Naime, na rashodovnoj strani proračuna najznačajnije smanjenje bilježe rashodi za nabavu nefinancijske imovine, i to za gotovo 50 milijuna kuna. Drugim riječima, najviše je sredstava »kresano« za izgradnju komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata. Drandić je sa zadovoljstvom konstatirao da Grad uopće nije prezadužen. Dugoročne obveze Grada do 2014. godine iznose nešto manje od 14 milijuna kuna, u što je uračunat najam za Dom sportova od devet milijuna kuna godišnje, poručio je gradonačelnik. S druge strane, nastavio je Drandić, loše je što Grad trenutno ima više od 80 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja, od čega se više od 30 milijuna odnosi na zakup poslovnih prostora. Gradonačelnik ističe da neka od tih potraživanja Grad, nažalost, nikad neće moći naplatiti te da je o tom problemu razgovarao s odvjetnicima ne bi li se eventualno pronašao način naplate duga te stvorili mehanizmi da bi u budućnosti spriječili slične situacije. Više o ovoj temi na www.glasistre.hr

]]>