Najviše sredstava za spomenike kulture

GRAČIŠĆE – Općina Gračišće u ovoj godini iz svog proračuna planiranog u iznosu od 7,641 milijun kuna kani za društvene potrebe raspodijeliti 1,113 milijuna, od čega najviše, čak 423 tisuće kuna, za kulturu.

S obzirom da je Gračišće zaštićena spomenička cjelina ulaganje u svaki objekt unutar mjesta ulaganje je u spomenike kulture. Do konca godine se za društvene potrebe namjerava urediti Špital pa je Općina za njegovu primjerenu adaptaciju planirala utrošiti 350 tisuća kuna. Za donacije kulturno-umjetničkim udrugama i kulturnim ustanovama u Pazinu planirano je 19 tisuća kuna. Gračišće posjećuje sve više turista pa će Općina ove godine postaviti ploče kojima će se označiti spomenici kulturne baštine na njenom području, za što je planirano 10 tisuća kuna. Nešto manje, pet tisuća kuna, izdvojit će se za tekuće održavanje povijesnih spomenika, uglavnom onih vezanih uz narodnooslobodilački rat. Ostatak sredstava planiranih za aktivnosti u kulturi rasporedit će se na donacije, koje će tijekom godine tražiti razne udruge. Za potrebe predškolskog odgoja Općina planira izdvojiti 363 tisuće kuna, od čega na plaće i potpore zaposlenicima dječjeg vrtića otpada 330 tisuća, a 10 tisuća kuna uložit će se za nabavu opreme. Program predškole stajat će pet tisuća kuna, program za Dan dječje radosti osam tisuća, a pet tisuća kuna planira se za ostale donacije iz predškolskog odgoja.

Zdravstvenim potrebama i socijalnoj skrbi općinski je proračun namijenio 150 tisuća kuna. Od toga će se 80 tisuća kuna izdvojiti za pomoći i naknade socijalno ugroženim obiteljima i osobama. Za donacije udrugama i ustanovama planirane su 23 tisuće kuna, a za potporu programima i savjetovalištima 22 tisuće. Od 101 tisuću kuna, koliko je planirano za školstvo, 75 tisuća namijenjeno je stipendiranju učenika i studenta. Klubovi studenata u Zagrebu, Rijeci i Trstu dobit će donacije, a za nagrade odličnim učenicima planirano je ukupno osam tisuća kuna. Obuka djece neplivača i druge izvannastavne aktivnosti općinski će proračun stajati 13,5 tisuća kuna. Za potrebe sporta u ovogodišnjem je proračunu planirano 76 tisuća kuna, od čega 20 tisuća za nabavu opreme i rekvizita, a najviše će se izdvojiti za opremu i rekvizite Sportskog društva »Batlug«. Za donacije sportskim klubovima na Gračašćini i u Pazinu planirano je ukupno 14 tisuća kuna, a za održavanje sportskih terena u općini 25 tisuća. M. R. Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>