Naknada za uređenje voda – 9 lipa po kvadratu stana!

OSIJEK – Uz najnovije uvođenje plaćanja vodnog doprinosa koje se odnosi na sve investitore prije dobivanja građevinske dozvole, Vlada RH je početkom veljače donijela Uredbu o visini naknade za uređenje voda te Odluku o visini naknade za melioracijsku odvodnju koje su na snazi od 16. veljače.

Obje spomenute naknade zamjenjuju dosadašnju slivnu vodnu naknadu koja je ukinuta. To konkretno znači da od ožujka u Osijeku 40.720 korisnika stambenog prostora i 1.552 korisnika poslovnog prostora plaćaju skuplju naknadu za uređenje voda. Za stambeni prostor (stan, kuću, vikendicu, garažu i garažno mjesto za vlastite potrebe), naknada mjesečno iznosi 0,20 kuna po četvornom metru stambene površine, koliko će godišnje plaćati i poduzetnici za otvorene poslovne prostore. Za poslovne prostore u građevinama gdje se obavlja gospodarska djelatnost, uključujući trgovine, naknada za uređenje voda stoji mjesečno 1,05 kuna po četvornom metru, što je za 28 lipa skuplje od nekadašnje slivne vodne naknade. Mjesečno će korisnici poslovnog prostora plaćati umanjenu naknadu u visini 30 lipa po kvadratu za prostor u građevinama u kojima se ne obavlja gospodarska djelatnost, primjerice gradski i županijski uredi. Različite visine naknade koje se plaćaju godišnje po kvadratu odnose se i na neizgrađeno i zemljište pod prometnicama, tržnicama, parkovima, sportskim objektima, školama… Znači li stara-nova naknada novo poskupljenje za korisnike stambenog prostora? – Da, korigirana je s 0,11 kuna na 0,20 kuna po četvornom metru stambene površine mjesečno. Na obvezu se ne plaća PDV, jer je naknada za uređenje voda, a i ostale vodno naknade, javno davanje! Za poslovni prostor korigirana je naknada u objektima koji su namijenjeni obavljanju gospodarskih djelatnosti, uključivo i prodaju roba i usluga sa 0,37 kuna na 1,05 kuna za četvorni metar mjesečno. Za objekte namijenjene proizvodnji i servisnim svrhama, neprofitnim organizacijama te tijelima državne, regionalne i lokalne samouprave, smanjena je sa 0,37 kuna na 0,30 kuna po četvornom metru mjesečno. Namjera je bila rasteretiti proizvodni, a povećati teret trgovačko-uslužnom sektoru, kaže Mario Spajić, voditelj Vodno-gospodarske ispostave Vuka u Hrvatskim vodama. Nekadašnje kvartalne račune za slivnu vodnu naknadu stambeni obveznici u Osijeku plaćali su bez provizije na naplatnom mjestu u zgradi Zavoda za urbanizam i izgradnju s kojim su Hrvatske vode prošle godine ugovorile posao naplate i obračuna. I ubuduće će račune “za uređenje voda” građani moći plaćati na blagajni u prizemlju zgrade na Šetalištu kardinala F. Šepera 12, gdje plaćaju i komunalnu naknadu. Osječane zanima kad će stići uplatnice? – S obzirom na to da je došlo do korekcije cijena, građanima će se za siječanj i veljaču poslati jedna uplatnica do kraja ožujka, a Rješenje o razrezu za 2006. godinu i uplatnice vjerojatno do kraja svibnja, zaključuje Spajić. Autor: N.ŠPOLJARIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>