Naloženo izbacivanje Brijuna iz plana i izmjena više od polovice odredbi

FAŽANA – Prije otprilike mjesec dana načelnica Dušanka Šuran navela je da se prijedlog Prostornog plana uređenja općine Fažane nakon inspekcijskog nadzora vratio na doradu u Općinu, a kao sporne stavke navela je određivanje zona planiranih za turističku namjenu, kartografski prikaz granica općine na moru, a bilo je i još nekoliko tehničkih primjedbi.

No, pred nama je nalaz urbanističke inspekcije koji potpisuje državna tajnica Josipa Blažević-Perušić, i u kojem se navodi više od 12 nezakonitosti i nepravilnosti. Njime se na šest stranica nalaže i izmjena gotovo polovice od više od 120 članaka unutar odredbi o provođenju plana. Na samom početku dugačkog popisa nalazi se primjedba prema kojoj fažanski plan uopće nije odredio granice u morskom dijelu općine. Štoviše, u plan je uključen i Nacionalni park Brijuni, koji, usput, pripada Puli, i za koji se prostorni plan donosi na državnoj razini. Unatoč brojnim primjedbama inspekcije, Bruno Nefat, izrađivač plana i ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno planiranje, navodi kako je dobrim dijelom riječ o sugestijama. Pritom kaže da je gotovo devedeset posto primjedbi već riješeno tijekom sastanka s državnom tajnicom.

Povećanje građevinskih područja na račun vrijednog obradivog tla Većina zamjerki pristiglih iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odnosi se na neusklađenosti plana s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog pojasa, Zakonom o prostornom uređenju, pravilnikom o sadržajima, mjerilima i standardu prostornih planova, ali i Prostornim planom Istarske županije. Među njima najintrigantnija su ona koja se tiču povećanja novih građevinskih područja, planiranja i gradnje objekata za vlastite gospodarske potrebe, te uvjeta za planiranje izdvojenog građevinskog zemljišta izvan naselja. Uz takve nepravilnosti ima i onih, naizgled, trivijalnih. Tako u načelima za određivanje namjene površina nije ugrađeno načelo »zaštite integralnih vrijednosti prostora, osobito obalnog područja kao područja od interesa za državu te zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša«, a koje predviđa Zakon o prostornom uređenju. O apsurdnim pogreškama izrađivača govori i činjenica da je kartografskim prikazom plana Fažana pod svoje okrilje prigrlila i Nacionalni park Brijuni, a propušteno je odrediti granice na moru s Pulom i Vodnjanom. Jedna od primjedbi, a koja se odnosi na neusklađenost sa županijskim planom, odnosi se na određivanje budućih građevinskih područja naselja Fažana i njegovih dijelova, koji se gotovo u cijelosti nalaze unutar zaštićenog obalnog pojasa. Povećanje naselja planira se na zemljištu koje županijski plan prepoznaje kao površinu vrijednog obradivog tla. Sličnog je mišljenja inspekcija i za zone sporta i rekreacije oko područja gradnje ugostiteljsko-turističkih kapaciteta u Fažani sjever, planiranoj na – osobito vrijednom obradivom tlu! No, spomenute primjedbe, kao i sve one koje se tiču usklađenja sa županijskim planom, Nefat nam nije htio detaljnije komentirati. Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>